Sexuella trakasserier och avskedande

Är sexuella trakasserier genom anonyma meddelanden från hemliga onlinekonton från en anställd till en annan kollega fog för att avskeda? Även fysiska som brev och skadegörelse på bil. Skadegörelsen på bilen finns det videoövervakning på och man ser klart och tydligt att det är personen i fråga. Har även ett erkännande på ljudinspelning för trakasserierna. Min arbetsgivare hävdar att det inte räcker. Så kort och gott jag undrar om det gör det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avskedande
Enligt 18 § LAS får avskedande endast ske då arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åtaganden gentemot arbetsgivaren. Avskedande är en mycket drastisk och ingripande åtgärd och ska bara användas vid avsiktliga eller grovt vårdslösa förfaranden som inte är acceptabelt i något kontraktsförhållande.

Sexuella trakasserier kan enligt praxis vara en tillräcklig grund för avsked enligt AD 2014 nr 90. I detta fall hade arbetstagaren dock närmat sig en kollega fysiskt och tvingat sig till en puss på kinden. Att händelser utanför tjänsten kan ligga till grund för avsked har också slagits fast i domstol.

När en arbetsgivare avskedar ska denne "ange vad arbetstagaren ska iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt eller yrka skadestånd med anledning av avskedandet" enligt 19 § LAS. Det innebär att arbetsgivaren måste ange anledningen samt omständigheterna som lett till avskedandet.

Enligt 35 § LAS ska avskedandet förklaras ogiltigt på yrkande av arbetstagaren, om arbetstagaren har blivit avskedad på grunder som inte skulle ha räckt till en giltig uppsägning. Det innebär att om arbetstagaren inte har agerat på ett så grovt och åsidosättande vis att det inte räcker för avskedande, men räcker för uppsägning, och arbetsgivaren avskedar arbetstagaren så kan avskedandet bli ogiltig och risken finns för en långdragen process, förhandlingar med facket, skadestånd etc.


Vad gäller i ditt fall?
Det innebär således att arbetsgivaren måste ha ett starkt fall gentemot arbetstagaren för att avskedande kan bli aktuellt, då åtgärden är väldigt drastisk och ingripande mot individen. Eftersom praxis har visat att sexuella trakasserier kan utgöra giltig anledning till avskedande bör detta läsas med försiktighet då man bör se till omständigheterna runt omkring i ovanstående fall för att avgöra om ert fall liknar det beskrivna prejudikatet.

Vidare kan jag rekommendera dig att be din chef i vilket fall att se över ifall uppsägning kan bli aktuellt i detta fall istället för avskedande. Det kan även vara bra att rådfråga och informera facket om situationen i fråga. Dessa kan vägleda er i ert tillvägagångssätt i vad som är bäst och lämpligast för er situation.

Tänk på att arbetstvister kan medföra stora kostnader för både arbetsgivare och arbetstagare vilket gör det ytterst viktigt för din arbetsgivare att vara säker på att avskedande är rätt alternativ i detta fall. Det är således inte enkelt för en arbetsgivare att "bara avskeda" en arbetstagare.


Vänligen,

Edessa Barmousa AltunRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”