Sexuella trakasserier giltig grund för avsked?

Hej,

I morse kunde jag ej logga in på min dator på jobbet, blev lite senare inkallad till företagets Vd och ägare. Han berättade då att ett par kvinnliga kollegor ansett sig sexuellt trakasserade av mig. Detta på grund av några sms jag skickade för nästan 1 år sedan. Jag har ej sms:en kvar, men kommer ihåg att de ej innehöll något sexuellt, mer ord som kanske kan tolkas som anspelning på sex men ej avsiktlig menat. Jag skickade sms vid några tillfällen för knappt 1 år sedan, alla på min och deras fritid utanför jobbet och sedan dess inga sms alls. Båda kvinnorna har ej sagt något till mig om att de upplevt sms:en som obehagliga eller stötande. Hade så varit fallet hade jag självklart bett om ursäkt för att sms:en gjorde att de kände på det sättet. Vi jobbar alla på olika avdelningar och har inte så mycket kontakt på jobbet. Jag har aldrig sagt något med sexuell anspelning, det har aldrig varit någon fysisk kontakt, jag har aldrig pratat om dem nedvärderande, jag har aldrig tittat på dem på otillbörligt sätt.

Jag har inte hört något alls om detta tidigare och idag slog det ner som en bomb. Vd berättade att de fått vetskap om detta för 1 vecka sedan. Företagets vd och ägare plus han bror sa att jag skulle ta ledigt idag så skulle de återkomma. De ringde och sa att jag skulle komma på möte kl 14. Vid detta möte blev avskedad ! Jag vill ogiltigförklara avskedandet, då jag inte kan se någon laglig grund för avskedet. Vad skall jag göra??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 18 § LAS får avskedande ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Vad detta innebär har förtydligats i bland annat förarbeten till lagen. Avskedande är en mycket drastisk åtgärd och ska bara användas vid avsiktliga eller grovt vårdslösa förfaranden som inte ska behöva tålas i något kontraktsförhållande. Sexuella trakasserier kan enligt praxis vara en tillräcklig grund för avsked (AD 2014 nr 90). I detta fall hade arbetstagaren dock närmat sig en kollega fysiskt och tvingat sig till en puss på kinden så omständigheterna är inte samma som i ditt fall (om det nu ens har skickats sms). Att händelser utanför tjänsten kan ligga till grund för avsked har också slagits fast i domstol.

Det är självklart svårt att säga ifall ett avsked var rätt eller fel i ditt fall då jag vet för lite om omständigheterna. Det är svårt att säga ifall arbetsdomstolen anser att ett par sms med sexuella trakasserier skulle kunna vara grund för ett avsked. Eventuellt ska det inte ens anses vara en grund för uppsägning. Det beror helt på vad som har skrivits i smsen, under vilka omständigheter, hur länge arbetsgivaren vetat om detta och ifall arbetsgivaren på något sätt ens kan bevisa att några sms har skickats eller att några sexuella trakasserier ägt rum. Det normala är att en arbetstagare ska varnas för sitt beteende om det upplevs som ett problem för arbetsgivaren, innan en uppsägning kan vara aktuellt. Om det skulle visa sig att det har skickats grova sms som kan upplevas som sexuella trakasserier mot andra kollegor är det inte omöjligt att ett avsked är legitimt. Det beror helt enkelt på omständigheterna i just ditt fall. Det är dock i slutändan arbetsgivaren som måste visa att avsked har skett i enlighet med lagen.

Då en arbetsgivare avskedar ska hen ange vad arbetstagaren ska iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt eller yrka skadestånd med anledning av avskedandet (19 § LAS). Ifall du inte fått något sådant besked har du något längre tid på dig att väcka talan mot arbetsgivaren, se nedan.

Enligt 35 § LAS ska avskedandet förklaras ogiltigt på yrkande av arbetstagaren, om arbetstagaren har blivit avskedad på grunder som inte skulle ha räckt till en giltig uppsägning. Du kan även yrka på skadestånd enligt 38-39 §§ LAS och få ersättning för den skada du lidit, både för ekonomisk förlust och den kränkning lagbrottet inneburit.

Mitt tips till dig är att vända dig till ditt fackförbund om du är med i ett sådant. De kan företräda dig i domstol och föra talan gentemot din arbetsgivare. I annat fall kan du själv vända dig till arbetsgivaren och förklara att du anser att avskedet ska ogiltigförklaras. Detta måste du göra inom två veckor efter att du fått besked om avskedet (40 § LAS). Om du inte har fått något sådant besked som nämndes tidigare enligt 19 § LAS har du istället en månad på dig efter att anställningen upphörde. Efter detta har du ytterligare två veckor på dig att stämma arbetsgivaren i domstol och yrka på ogiltigförklaring av avskedandet. Vill du väcka talan om skadestånd måste meddela arbetsgivaren detta inom fyra månader.

Tänk på att man riskerar att få betala höga rättegångskostnader om man skulle föra talan själv i domstol och förlorar. Det allra bästa är vända sig till sitt fackförbund i sådana här situationer.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000