FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande22/04/2015

Sexuell handling med hund och skadestånd

Hej

För 1 vecka sedan ( lördag 12/4) i samband med en " fest " blev en av festdeltagarna ( kvinna 64 år gammal, bekant sedan 40 år tillbaka ) tagen på bar gärning, utförande sexuell handling med min hund i min bostad. Polisanmälan gjordes 2 dagarna senare. Vad säger nya lagen? Känner mig fruktansvärt kränkt!

Skadestånd - kränkning?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Om kvinnan kan konstateras ha genomfört en sexuell handling med din hund så kan hon dömas till böter eller fängelse i högst två år för att ha brutit mot förbudet mot tidelag, vilket framgår av Djurskyddslag (1988:534) 9 a § första stycket och 36 c § första stycket. En sexuell handling avser att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa människans eller djurets sexuella drift. Det framgår inte av din beskrivning hur kvinnans handling med hunden har gestaltat sig, men sexuell handling omfattar bland annat fysisk beröring av djurets könsorgan eller att djurets kropp förs mot människans könsorgan. Den omfattar också djurets penetration av människans vagina eller anus med sitt könsorgan, liksom stimuli med händer, andra kroppsdelar eller föremål av djurets könsorgan. Avgörande är om djurets kropp på något sätt har använts i handlingen. Eftersom sexuella handlingar med djur inte är ett legitimt intresse, och om kvinnan kan konstateras av grov oaktsamhet ha utsatt hunden för lidande genom den sexuella handlingen, så kan hon istället dömas för djurplågeri, vilket framgår av Djurskyddslag 36 c § andra stycket och Brottsbalk (1962:700) 16:13.

Eftersom brottet inte är riktat mot din egen kroppsliga integritet så kan inte skadeståndsansvar för kränkning aktualiseras, vilket framgår av Skadeståndslag (1972:207) 2:3. Eftersom en hund däremot inom skadeståndsrätten räknas som sak så utgör en skada på hunden som en sakskada. Om det kan konstateras att kvinnan, åtminstone av vårdslöshet, vållade dig sakskada genom skada på din hund så är hon skyldig att ersätta dig för skadan oavsett om hon döms för brott eller inte (Skadeståndslag 2:1). Ersättning för sakskada kan omfatta exempelvis reparationskostnad, i detta fall veterinärvård (Skadeståndslag 5:7 punkt 1).

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare