Servering av alkoholdryck efter serveringstidens slut

2015-05-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Jag jobbar på en bar och funderade över en sak sist jag jobbade. Efter jobbet kan det ofta hända att man sitter kvar en stund och dricker lite och har trevligt. Är detta tillåtet i lagens mening?Alltså att dricka av restaurangens alkohol efter den har stängt och serveringstillståndets tid tagit slut? Skulle serveringstillstånden dras in för en sådan sak?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 9 kap. 17 § alkohollagen (AL) framgår det att kommunen har befogenhet att lämna varning eller erinran om innehavaren av serveringstillståndet icke följer de bestämmelser som gäller för servering enligt alkohollagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av förevarande lag.

Mot bakgrund av detta kan jag konstatera att Länsstyrelsen har meddelat föreskrifter som fastställer att varken personal eller gäster får bli serverade alkoholdryck efter serveringstidens slut. Det innebär att din arbetsgivare kan bli tilldelad en varning eller en erinran om denne blir påkommen.

Av 9 kap. 18 § AL framgår det att kommunen även kan återkalla ett serveringstillstånd om tillståndshavaren har brutit mot alkohollagen eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning icke är en tillräckligt ingripande åtgärd. Serveringstillståndet kan även återkallas om det har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett till varningen rättats till.

Med stöd av förevarande lagrum kan jag slå fast att din arbetsgivare även kan gå miste om sitt serveringstillstånd om denne blivit varnad gällande befintlig lagöverträdelse tidigare eller om övertrampet är av sådan karaktär att varning icke är en tillräckligt ingripande åtgärd.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1136)
2020-06-30 Kan jag få hjälp med bostad eller boende efter utmätning av bostad?
2020-06-30 Kan en underårig få tilläggsavgift i kollektivtrafiken?
2020-06-30 Tillstånd för vernissage
2020-06-30 Får ett företag som är under rekonstruktion neka mig att använda mitt presentkort?

Alla besvarade frågor (81690)