Separationsrätt i konkurs

Hej-

Jag står i begrepp att låna ut en stor trähäst som skyltmaterial till en nyöppnad affär. Hästen är värd ca 8 - 10 000:- men den har ett stort affektionsvärde för mig. Hur skyddar jag mig/den om affären kommer på obestånd/går i konkurs, så att hästen inte tillfaller konkursboet.

Tacksam för tips.

Vänligen.

Hans B

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

I den mån butiken skulle vara föremål för utmätning är utgångspunkten att allt som finns i näringsidkarens besittning kan bli föremål för utmätning om det ej framgår att egendomen tillhör någon annan. 4 kap. 17-18 §§ utsökningsbalken, I 3 kap. 3 § konkurslagen anges att all egendom som tillhör gäldenären ingår i konkursboet.

Sådan egendom som inte ska ingå i boet är egendom som tillhör annan. För att separationsrätt ska föreligga i en eventuell konkurs/utmätning till din trähäst krävs att specialitetsprincipen är uppfylld, således att trähästen kan identifieras just som din. I den mån ni reglerar ert förhållande genom exempelvis ett hyres/leasingavtal råder det ingen tvekan om att näringsidkaren inte äger föremålet och eftersom en trähäst torde vara enkel att identifiera bör det inte råda några tveksamheter om att trähästen ska undandras boet.

Det kan liknas vid situationen då lös egendom lämnas in för reparation hos en näringsidkare men då denne går i konkurs innan arbetet är utfört. Oklarhet råder inte om näringsidkaren äger föremålet och föremålet är vanligtvis lätt att identifiera, således föreligger separationsrätt och egendomen undandras utmätningen/konkursboet.

Mitt råd är således att ni reglerar uthyrningen i avtal och specificerar trähästen så att den är lätt att identifiera och att det tydligt framgår att det rör sig om uthyrning, således att äganderätten inte gått över till näringsidkaren.

Vänligen,

Christopher EscalanteRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo