Sen kallelse till bouppteckning

Hej Det gäller kallelse till bouppteckning.

Om en person som ska kallas inte får sin kallelse i tid, eftersom kallelsen skickas ut försent.

Bör inte mötet skjutas upp? Är detta juridiskt riktigt att inte göra detta?

Jurist byrån visste om att personen ifråga inte fått kallelse. Det meddelade jag när jag fick vetskap om att det var så.

Vad jag läst mig till ska kallelse skickas ut i god tid.

Vänligen

Marianne Larsson

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 20 kap. 2 § Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K20P2S1) ska samtliga dödsbodelägare kallas till en bouppteckningsförrättning. För att Skatteverket ska kunna registrera bouppteckningen måste bevis bifogas på att de personer som inte närvarat faktiskt blivit kallade, se 20 kap. 3 § 2 st. ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K20P3S1). En bouppteckning ska således inte kunna registreras om inte alla dödsbodelägare blivit kallade till förrättningen.

Det bör nämnas att en person som underlåter att hämta ut en kallelse som skickats som ett rekommenderat brev, anses ha blivit kallad på rätt sätt. Det är således möjligt att en kallelse skickats, men att man själv missat detta. Den som handhar bouppteckningen anses då ha fullgjort sina förpliktelser och bouppteckningen kommer kunna registreras eftersom det finns bevis på att kallelsen blivit utskickad.

I detta fall verkar en kallelse ha blivit utskickad, men inte i rätt tid. Dödsbodelägare ska, precis som du läst dig till, kallas i god tid innan förrättningen. Detta regleras i 20 kap. 2 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K20P2S1). Vad som utgör god tid ser olika ut i de enskilda fallen men det ska bedömas med hänsyn till omständigheter såsom att den kallade bor långt bort från den ort där förrättningen ska ske, om det är semestertid och om inställelse kräver åtgärder som tar lång tid. Som riktlinje för att vad som ska anses som i god tid är om kallelsen skickats minst 2 veckor innan förrättningen till personer som bor i Sverige och minst 4 veckor innan förrättningen om personen bor utomlands.

Alltså: om en person som skulle bli kallad inte blivit det eller om en kallelse inte skett i rätt tid och den berörda personen inte varit närvarande vid förrättningstillfället, måste en ny bouppteckning utföras. Att alla godkänner bouppteckningen är således inte tillräckligt för att en ny bouppteckning inte ska göras.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000