Sen bodelning

2015-06-07 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Vi kommer inte överens om bostaden. Vi flyttade in i huset 1997, det kostade 1,4 mil och han äger 100%. 2003 gifte oss och jag skrev på äktenskapsförord, jag förstod inte vad det betydde. 2005 byggde ett extra rum och bolånet 30otusen kr står på mig, muntligt avtal att jag äger också bostaden. Nu äger han att jag inte äger något för att det inte finns skreven någonstans. Är det rätt som han säger att muntligt avtal är ogiltigt? 2011 skilde vi oss. Han flyttade ut, köpte ett hus till. Han krävde från mig 5000kr/mån som “hyran” . Vår gemensam son,2004 bor hos mig och min adoptiv dotter, 1996,bor hos honom. Ingen av oss betalar underhållsbidrag. Han vill sälja huset men jag vill ta över hela bolånet 2,9mil, men vill han inte. Hur går det till med bodelning? Kan han säger vilken pris han vill? Har jag inte rätt till någonting? Vi hade mötet med hyresnämnden 4/6-15, han vill höja hyran. Att jag ska skriva på hyreskontakt att hyran höjs till 8000kr/mån och den ska vara giltigt ett år åt gången. Han tjänar 3 ggr mer än jag. Jag ska få underhållsbidrag 3000kr/mån. Jag accepterade inte det priset för att 75-80 % möblerna är mina. Fungerar det så om vi inte är överens och jag inte skriver på hyreskontakt, då sägs hyreskontakt upp och jag har inte rätt att bo kvar i bostaden? Kan hyresnämnden bestämmer att jag måste flytta ut från huset? Eller “VEM” som bestämmer att jag måste flytta ut? Jag bad om mer tid för att jag inte förstod vilka rättigheter jag har. Hälsningar
SVAR

Tack för din fråga till Lawline,

Om jag förstår din fråga rätt stod din man för hela kontantinsatsen till fastigheten ni flyttade in i år 1997 och fastigheten blev genom äktenskapsförordets hans enskilda egendom. Vad gäller avtal om bodelning är enbart skriftliga sådana giltiga, det muntliga avtal ni i ett senare skede har kommit överens om är således ogiltigt.

En allmän avtalsmässig princip är att båda parter vid ett avtals ingående ska vara medvetna om innehållet och syftet med detta, det ska föreligga en vilja att ingå avtal. Om äktenskapsförordet var upprättat korrekt enligt de formaliakrav som finns, är det enligt min bedömning svårt för dig att hävda att du inte förstått innehållet. Undantaget är om du har tvingats att skriva på eller varit tillfälligt psykiskt störd.

Vid en bodelning står vardera part för sina skulder om ej annat är avtalat i äktenskapsförord. Tyvärr gäller ej det muntliga avtalet. Vad som däremot kan bli aktuellt i ett senare skede är att en jämkning sker, detta då ni varit gifta under en lång period. För att reda ut denna problematik behöver du söka upp en jurist specialiserad på familjerätt.

Om jag förstår din fråga rätt vill du bo kvar i fastigheten. Så länge som din man äger fastigheten såsom enskild egendom är det däremot svårt för dig att hävda detta. Däremot efter ett äktenskaps upplösande har den part som tjänar minst rätt till underhållsbidrag under en kortare övergångsperiod samt skäligt rådrum att hitta ny bostad.

Du är varmt välkommen att kontakta oss på Lawline för vidare vägledningtel:08-533 30004 eller alternativt, vilket jag rekommenderar, boka tid för ett första möte med jurist här: https://www.familjensjurist.se/boka-tid/lawline-tele

En jurist man kan se över huruvida det äktenskapsförord ni ingått är giltigt eller ej.

Isabella Widjestrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2555)
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån
2020-06-30 När man inte kommer överens under bodelningen
2020-06-30 Är en gåva enskild egendom?

Alla besvarade frågor (81705)