Sen abort, faställande av faderskap och adoption

2016-09-28 i Adoption
FRÅGA
Hej!Vad gäller då en minderårig 12-åring blivit gravid med en 16-åring? Pga. förnekande hos tjejen och helt avsaknad av mage och inga andra graviditetstecken överhuvudtaget så upptäcktes inte graviditeten förrän nu i v.32!! Man trodde att det kanske var v.16-v.18 som mest, nu när de letat tecken sista veckan. Vad familjen har blivit upplysta om, och vad vi tillsammans har kunnat läsa oss till, så finns det ingen som helst möjlighet till extremt sen abort. Stämmer detta? Det är ju en abort de allra helst skulle vilja få gjord. Tjejen har varit mentalt dominerad av killen. Ljud- och bildbevis finns. Polisanmälan ska göras om våldtäkt alternativt sexuellt utnyttjande men adoption är det valet som ligger närmast.Nu till själva frågan: Om man anger pappan på födelsebeviset och därför också kan polisanmäla måste man då ha hans medgivande när man ska adoptera bort barnet? Eller hans vårdnadshavare? Är det som att välja på pest eller kolera? De vill att killen ska få sitt straff men också adoptera bort barnet. Det senare är trots allt viktigare. Om man anger "fader okänd" kan man då adoptera bort helt på egen hand?Om möjligt så vill jag ha ett så snabbt svar som det bara går, det här är ett för oss brådskande ärende. Jag försöker hjälpa en familj som just nu rasar i bitar. Vänliga hälsningar En anförtrodd granne
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag delar upp mitt svar fråga för fråga och hoppas att jag inte missar något del.

Vad gäller för sen abort? 3 § i Abortlagen förbjuder Socialstyrelsen från att godkänna sena aborter i de fall då man kan anta att fostret kan överleva utanför mammans mage. Efter v. 22 ges i princip inte tillstånd till abort.

Du frågar inte specifikt om polisanmälan, men jag vill flika in lite kort att allt sex med personer under 15 år går under våldtäkt mot barn oavsett om samtycke lämnats. Detta kommer troligen polisen att upplysa om när ni kontaktar dem för att anmäla, men kanske kan vara bra att veta i förväg. Våldtäkt mot barn regleras i 6 kap. 4 § Brottsbalken.

Gällande fastställande av faderskap är Socialstyrelsen skyldiga att utreda vem som är fader till barnet, detta finns att läsa i 2 kap. 1 § Föräldrabalken, så man kan inte bara uppge att man inte vet vem pappan är. I 2 kap. 7 § finns regler för när en faderskapsutredning får läggas ner, en utav punkterna är om samtycke till adoption har lämnats av modern (fortfarande gäller dock att om man enkelt kan fastställa faderskapet ska så ske) en annan punkt är om det av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning skulle utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa (för att detta ska bli aktuellt vill Socialstyrelsen som regel höra ett utlåtande från läkare med specialistkompetens eller en psykolog).

Måste pappan godkänna adoptionen? Reglerna om adoption finns i 4 kap. Föräldrabalken. I 5a § kan man läsa att ett barn under 18 år inte får adopteras bort utan föräldrarnas samtycke. Vidare kan man läsa att samtycke inte behöver inhämtas av den som inte tar del i vårdnaden av barnet. När ett barn föds av en ogift kvinna får hon ensam vårdnad enligt 6 kap. 3 § Föräldrabalken. Slutsatsen blir alltså att det bör gå bra att adoptera bort barnet utan pappans samtycke.

Med allt det här sagt vill jag råda er att kontakta Familjerätten i er ort, de vet mer om vad som gäller för ytterligare frågor.

Vänligen,

Rebecca Axelsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (571)
2021-01-18 Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke
2021-01-17 Kan familjehemmet adoptera ett barn
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?
2020-12-31 Uppgifter om adoption

Alla besvarade frågor (88294)