Sekretess hos polisen

2021-05-29 i Sekretess
FRÅGA
Hejfår en förhörsledare lov att informera ex min arbetsgivare att jag är misstänkt för narkotikabrott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta när polisen kan ha rätt att meddela uppgifter kring misstanke kring narkotikabrott till din arbetsgivare eller andra personer. För att besvara frågorna vänder vi oss till offentlighet och sekretesslagen (OSL).

Vad säger lagen om sekretess?

35 kap 1 § OSL anger att enskildas personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att röjandet av uppgifterna inte kommer medföra någon ska för den enskilde eller närstående, ska vara behäftade med sekretess. Detta då om uppgiften förekommer i förundersökning, tvångsmedel för att stävja brott eller register gällande brottmål hos olika myndigheter.

Enligt 21 kap 1 OSL gäller sekretess av en persons privatliv så som sexuell läggning, aktivitet, sjukdomar eller missbruk av olika slag (drog- eller alkoholmissbruk inräknade). Förutsättningen att sekretess alltid föreligger i sådana fall, om röjande av sådan information medför men för den enskilde. Sekretessen i 21 kap 1 § OSL är enligt paragrafen själv inte tillämplig på sådan information som anses gälla 35 kap 1 § OSL.

När kan sekretessen inskränkas

OSL 10 kap 27 § anger att sekretessbelagd uppgift får lämnas om det finns ett uppenbart intresse av att överlämna/överföra den uppgiften. JO 2016/17 s 373 ansåg JO att polismans agerande, att lämna ut uppgift om att en person var misstänkt för sexualbrott, var att anse som denne ska kritiseras för utlämnandet av information med stöd av 10 kap 27 § OSL. Det angavs dock att information om misstanke beträffande brott så som sexualbrott var av relevans att meddela till exempelvis en skola.

Det som omfattas av 21 kap 1 § OSL inskränker rätten till meddelarfrihet, 21 kap 7 § OSL st 2. Detta innebär att inte ens med stöd av meddelarfriheten i 1 kap 1 § och 1 kap 7 § TF har man rätt att delge den informationen.

35 kap 10 § p 4 OSL anger att sekretess i 35 kap 1 § OSL inte medför att uppgift får lämnas ut så som anges enligt lag om misstankeregister (LMR). Enligt denna lag 8 § LMR anges det att om det behövs för att pröva en fråga om anställning inom vården eller annan verksamhet som förebygger brott, ska enskild ha rätt att få ut information kring misstanke om brott.

35 kap 24 § anger att sekretessen i 35 kap 1 § OSL inte inskränker meddelarfriheten enligt 1 kap 7 § Tryckfrihetsförordning (TF). Detta medför då att om kraven i 1 kap 7 § TF uppfylls, kan sekretesskyddade information ges till allmänheten.

Sammanfattningsvis – Vi kan konstatera att uppgifter kring misstanke om brott bör utgöra del av förundersökningar och missbruk, vilket medför att sekretess föreligger. Myndigheter har rätt att få ta del av dessa uppgifter om det finns ett uppenbart intresse. Om din arbetsgivare är myndighet så kan de då ha rätt att få ta del av uppgiften. Om din arbetsgivare även jobbar inom vården eller brottsbekämpande verksameht så kan de ha rätt att också att få ut denna information, dock endast vid frågan om anställning. Att meddelarfriheten blir aktuellt i ditt fall är ytterst osannolikt och bör därför inte kunna användas i det enskilda fallet.

Det bör därför inte finnas någon rätt för polisen att meddela dessa uppgifter till din arbetsgivare, om dessa då inte är myndighet som kan ha intresse av uppgifterna.

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?