Securitas rätt att bryta sig in i bostad - hemfridsbrott

FRÅGA
Hej,jag har en fråga, för en månad sen kom securitas hem till mig, när jag inte var hemma, hade en nyckel utanför på min gård, dom tog nyckeln och gick in, varför för någon granne hade ringt dom för vi hade hundar för tillfället som hade skällt, detta var en engångsföreltelese.Jag har anmält securitas för olaga intrång, min granne såg detta med.var är min rättighet i det hela, och vad kan jag göra?såhär får det inte gå till.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!
Att någon olovligen tar sig in hos annan kallas mycket riktigt för olaga intrång alternativt hemfridsbrott. Olaga intrång är mer applicerbar på arbetslokaler och andra områden som inte är ens hem. I detta fall rör det sig om just din bostad, dvs ditt hem och därför kallas brottet i sådana fall för hemfridsbrott. Detta brott regleras i 4 kap 6 § 1 st Brottsbalken (BrB), se Brottsbalken här. Lagrummet säger att "den som olovligen intränger sig eller kvarstannar där annan har sin bostad döms för hemfridsbrott till böter." Alla, dvs även poliser, väktare och hyresvärdar kan begå hemfridsbrott.

Det krävs tillstånd för att någon ska få gå in i annans bostad. Tillstånd i form av ett godkännande av bostadsinnehavaren eller om det rör sig om Polis: husrannsakan. I vissa fall får Polis gå in i någons bostad utan tillstånd enligt 21 § polislagen, t.ex. om det finns anledning att anta att någon där har avlidit, är medvetslös eller annars är oförmögen att tillkalla hjälp. Se Polislagen här.

Undantagen från att tillstånd krävs verkar inte vara applicerbara i ditt fall. Dessutom är det inte Polisen som jag förstår det som har tagit sig in i din bostad utan en väktare från Securitas.

Att döma utifrån informationen i din fråga låter det som att Securitas har begått ett hemfridsbrott. De borde ha kontaktat dig och fått ett godkännande innan de gick in i lägenheten.

Det du kan göra är att klargöra att detta inte är okej till Securitas samt polisanmäla dem vilket jag uppfattar att du gjort. Bra! Att din granne såg detta är bra sett ur bevisaspekt.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1246)
2021-11-27 Förtäckt hot?
2021-11-20 Är det brottsligt att vistas i någons trädgård?
2021-11-16 Vad krävs för att dömas för brottet olaga hot?
2021-11-12 Är det olagligt att filma kollegor utan samtycke på arbetsplatsen?

Alla besvarade frågor (97338)