Schablonintäkt på uppskovsbelopp

2016-03-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Jag gav hela min del av vår lägenhet, bostadsrätt som gåva till min hustru.Vi har inga lån eller andra gäldenärer.Nu ser jag på min declaration att jag måste betala skatt för denna gåva.De kallar det schablonintäkter bostadsuppskov 1,67 %.Det är en gåva och inte en försäljning.Vad anser ni jag bör göra ??
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Gåvor är som du är inne på skattefria. Detta regleras i inkomstskattelagen (IL) 2 §.

I det här fallet är det dock inte själva gåvan som skatteverket väljer att beskatta.

Vid försäljning av en bostadsrätt finns det möjlighet att istället för att betala skatt på vinsten använda vinsten till att köpa en ersättningsbostad. Om man använder vinsten till att köpa en ersättningsbostad kan man välja att göra uppskov med beskattningen av vinsten. Uppskovsbeloppet finns sedan med så länge man inte väljer att frivilligt återföra det till beskattning eller avyttra ersättningsbostaden, vilket också medför att det ska återföras till beskattning.

Det uppskov som finns vid ingången av inkomstårets början tas upp som en intäkt motsvarande 1,67 procent av uppskovsbeloppet, IL 47:11b §. Detta beskattas sedan i inkomstslaget kapital med 30 procent. Totalt sett motsvarar det en beskattning av uppskovsbeloppet med ca 0,5 procent årligen.

Det verkar alltså som att du har haft ett uppskovsbelopp vid ingången av inkomståret innan du gav bort din del av bostadsrätten och det är detta som beskattas.

Du kan läsa mer om schablonintäkt på uppskovsbelopp på skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/forsaljningavprivatbostad/uppskov/schablonintakt.4.233f91f71260075abe8800031114.html

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppskovsavdrag (68)
2020-04-28 Kan jag betala av uppskovsbeloppet från en villaförsäljning?
2020-02-16 Vad händer med uppskovsbeloppet när ett samboförhållande upphör?
2019-12-11 Hur ska man tänka kring uppskov? Hur beskattas det och vad händer om den skattskyldige avlider?
2019-10-30 Avdrag för uppskovsbelopp

Alla besvarade frågor (88117)