Säsongsanställning och uppsägningstid

FRÅGA
Hej, Jag fick ett säsongsjobb på en hotell anläggning i vinter. Har inte misskött mig, jobbade i 6 dagar och fick ihop 65 timmar. Jag fick efter 6 dagar ett mail där jag fick sparken, och fick därefter gå direkt. Jag hade inget kontrakt. Chefen sa att alla har en provanställning på 3 månader och därefter fick man kontrakt. Jag fick alltså gå samma dag, enligt chefen hade jag uppsägningstid på 3 månader, men av det jag sökt själv gäller 14 dagar vid säsongsjobb. Finns något i LAS som kan stödja mig?har jag tex rätt till två veckors lön eller dylikt? Vad ska jag ta mig till, utan kontrakt? Jag har en ljudinspelning där hon säger att jag har 3 månaders uppsägningstid. Mvh //
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Eftersom din fråga handlar om säsongsanställning, uppsägningstid och uppsägningsgrunder finner vi lagstöd i lagen om anställningsskydd (LAS), se här.

Eftersom LAS i stora delar är semidispositiv, d.v.s. kan avtalas bort eller ändras genom kollektivavtal, bör du undersöka det kollektivavtal som gäller för din arbetsplats. Kollektivavtalet kan göra att en del av de svar jag ger nedan inte blir aktuella. Finns det inget kollektivavtal gäller LAS.

Säsongsarbete

Utgångspunkten är att en säsongsanställning är en tidsbegränsad anställning som inte kan sägas upp i förtid, LAS 5 §. Anställningen löper då hela "säsongen" t.ex. så länge det finns snö eller utifrån vilken faktor det nu är som styr säsongens längd.

Finns inget anställningsavtal gäller som utgångspunkt anställningen tillsvidare, LAS 4 §. När ni nu båda från början var på det klara att det rörde sig om en säsongsanställning får det anses också vara fråga om en sådan anställningsform. Har du inte blivit informerad redan från början och ni kommit överens om att det ska röra sig om en provanställning till en början kan inte din arbetsgivare (AG) i efterhand "ändra" anställningen till en provanställning. Anställningsformen bör därför fortfarande utgöras av en säsongsanställning, oavsett vad din arbetsgivare säger.

Angående själva det skriftliga kontraktet ska arbetsgivaren senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor av väsentlig betydelse för anställningsavtalet, LAS 8 §. Det finns ett undantag för om anställningen är kortare än tre veckor men eftersom du blev säsongsanställd, för en tid som jag förmodar är betydligt längre än tre veckor, är inte det undantaget aktuellt.

En arbetsgivare kan inte säga upp en säsongsanställd p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl utan arbetet ska löpa tiden ut om inte det föreligger grund för avsked, vilket det inte verkar vara tal om i din situation. Säger din AG upp dig ändå har AG brutit mot LAS och du kan kräva skadestånd.

Skadeståndet består av två delar. Ekonomiskt skadestånd motsvarande den inkomstförlust du gjort genom att inte få arbeta hela säsongen ut och allmänt skadestånd för den kränkning som AG brott mot LAS utgör, LAS 38 §.

AG och AT kan komma överens i anställningsavtalet om att det ska finnas en uppsägningstid om viss tid, LAS 4 §. I ditt fall verkar det som att ni inte har avtalat om någon uppsägningstid alls utan att din AG i efterhand påstår att du har tre månaders uppsägningstid. Alla avvikelser från LAS vad gäller uppsägningstid måste göras genom antingen kollektivavtal eller genom anställningsavtalet. För att det ska bli en del av anställningsavtalet krävs att ni varit överens om att uppsägningstid om viss tid ingår, din AG kan alltså inte ensidigt införa en uppsägningstid om tre månader i efterhand.

Om det skulle vara så att ni faktiskt har avtalat om att uppsägningstid ska vara en del av anställningsavtalet så gäller att AG måste ha saklig grund för att säga upp dig, LAS 7 §. AG kan inte säga upp dig utan skäl så som AG kan om det skulle varit fråga om en provanställning. Har AG sagt upp dig utan saklig grund kan du kräva skadestånd enligt ovan.

Om det skulle vara så att du faktiskt har en provanställning, vilket jag inte finner sannolikt utifrån din information, så avbryts en provanställning på dagen om inte annat har avtalats. Slutsatsen är således att om du skulle ha en provanställning talar ännu mer för att du inte har någon uppsägningstid alls, om ni inte kommit överens om annat.

Om det i ditt uppsägningsbesked inte fanns information om ifall du är företrädesberättigad till återanställning (vilket du, för klarhets skull, inte verkar vara) kan du kräva skadestånd på denna grund också, LAS 8 § och 38 §.

Råd

I första hand bör du försöka prata med din arbetsgivare och visa på att hen har fel för att slippa ifrån uppsägningstiden om detta är något du vill. Om du känner att du vill ta strid och kräva skadestånd etc. av AG kan du i första hand försöka förhandla med AG och i andra bör du kontakta en jurist. Skulle du vara medlem i en arbetstagarorganisation (facket) bör du ta kontakt med denna direkt då de kan hjälpa dig genom alla steg på vägen.

Vill du arbeta de kvarvarande tre månaderna som du har uppsägningstid för kanske du inte behöver göra något. Du har givetvis rätt till alla anställningsvillkor, som förmåner och lön, under uppsägningstiden.

Behöver ni ytterligare hjälp i ert ärende kan ni använda er av vår expresstjänst (som ni finner under våra tjänster) där en mer omfattande och grundlig rådgivning ges. Ni kan också kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll