Särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd

2019-11-14 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej min fråga till er är detta min bror väntar på att få beslut ifrån migrationsverket om hon får komma eller inte och allt beror på min bror säger dem då min bror har fått en dom och det är för grov smuggling av alkohol men han är oskyldig och därför har en överklagan gjorts och vi väntar på beslut ifrån hovrätten nu snälla hjälp mig med detta
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Jag uppfattar det som att din bror befinner sig utanför Sverige och väntar på ett uppehållstillstånd. Regler om uppehållstillstånd framkommer av 5 kap. utlänningslagen och lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Uppehållstillstånd får vägras om en person har gjort sig skyldig till brottslighet eller utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet enligt 5 kap. 17-17 a § utlänningslagen. I MIG 2008:46 kan man inhämta information om hur domstolen bedömer brottslighetens art och omfattning. En utgångspunkt i rättsfallet är att desto grövre brott han har begått desto svårare blir det för honom att få ett tillstånd.

Om Migrationsverket skulle välja att avslå din brors ansökan måste de bedöma hans levnadsomständigheter och familjeförhållanden. Det betyder alltså att om hans brott inte anses utgöra ett hot eller om han har egen familj här i Sverige finns det möjlighet att få tillstånd ändå.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1050)
2020-08-07 Vem har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning?
2020-07-31 Hur långtgående utredningsskyldighet har migrationsdomstolen?
2020-07-29 Påverkar ordningsbot möjligheter till jobb och svenskt medborgarskap?
2020-07-26 Vad gäller för min blivande make som är EU-medborgare?

Alla besvarade frågor (82649)