Särskilda skäl för varning istället för körkortsåterkallelse

2015-10-24 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag har fått mitt körkort återkallat i fyra månader. I somras var jag på väg med barnen (4 & 1 år) i bilen för att handla. Under resan blev barnen arga, trötta och ledsna med mycket skrik och grått. Jag tänkte att jag måste stanna så fort det finns möjlighet men ville ge lillpojken sin leksak i baksätet som tröst. När jag sträckte mig efter leksaken på golvet tappar jag för ett ögonblick min fokus framåt och kommer över på fel körbana. Jag tittar upp och får kontroll på bilen men kolliderar med mötande bil genom att backspeglarna träffar varandra och går sönder. Detta skedde på en 70 sträcka. Jag gjorde mig skyldig till vårdslöshet i trafiken och har godkänt strafföreläggandet. I mitt yttrande uppgav jag att jag jobbar som fysioterapeut och behöver bilen för att ibland kunna göra hemsökt. Jag beskrev även behovet av bilen då vi bor på landet och behöver bil för att ta mig till jobbet, ta mig till affären samt för att lämna och hämta på dagis.Min fråga: Finns det någon att tänka på vid överklagande av ett sådant beslut? I beslutet står det att "det har inte funnits några särskilda skäl att enbart ge en varning". Vad innebär särskilda skäl?Tack för en informativ sida!
SVAR

Hej,

Tack för din fråga !

Frågor om körkort behandlas i körkortslagen som du hittar här

I körkortslagens 5 kap 9 § sägs att istället för körkortsåterkallelse kan körkortshavaren varnas om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

I lagen specificeras inte närmare vad som avses med särskilda skäl. I förarbetena framkommer dock att särskilda skäl kan vara hänförliga antingen till omständigheterna vid förseelsen eller till körkortshavarens personliga förhållanden. De personliga förhållanden som beaktas är främst tidigare skötsamhet i trafiken med beaktande av hur länge personen har haft körkort. Det kan även beaktas om det har gått lång tid mellan körkortsförseelsen och återkallelsen. Även behovet av körkortet kan beaktas. Detta gäller i första hand behov av körkortet i arbetet. Körkortsbehovet beaktas om det finns en risk för uppsägning eller om körkortsinnehav utgör ett krav för försörjningen. I ditt överklagande kan du alltså påpeka att du har ett behov av körkortet i tjänsten, även om detta i sig inte innebär att man kommer att finna att det föreligger sådana särskilda skäl som motiverar att endast meddela en varning.

Särskilda skäl kan också vara hänförliga till omständigheterna vid förseelsen. Med detta avses dels förseelsens art, dels den konkreta trafikfaran. Det innebär att det sker en avvägning av förseelsens allvarlighetsgrad ur trafiksäkerhetssynpunkt och de trafikförhållanden som rådde på platsen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll