FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt05/03/2019

Särskilda skäl för att få byta efternamn

Hej!

Min fråga rör byte av efternamn i de fall liknande namn redan existerar. Mitt namn skiljer sig från det redan burna namnet med endast 1 bokstav och skatteverket nekade mitt byte av efternamn tidigare under 2018 - jag överklagade till förvaltningsdomstolen som också nekade till bytet nu i början av 2019. Den del av lagstiftningen som jag är intresserad avser byte av efternamn med stöd av "särskilda skäl" enligt namnlagen.

Min fråga lyder följande och är tvådelad:

- Har ni någon information om vad som enligt praxis/tidigare beslutanden av förvaltningsdomstolen/kammarrätten/skatteverket ansetts vara särskilda skäl? - samt anses samtycke från de befintliga bärarna av det efternamn som är likt det jag ämnar byta till som särskilda skäl?

Har ni någon information/underlag gällande tidigare fastställda ärenden kopplat till byte av efternamn från kammarrätten/förvaltningsdomstolen som ni kan förmedla till mig?

Tacksam för de svar som ni kan ge!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad innebär kravet på särskilda skäl?

Möjligheten att ändra efternamn med hänvisning till särskilda skäl infördes genom en lagändring 2016. Tidigare var kravet synnerliga skäl, vilket är ett ännu högre ställt krav än särskilda skäl. I samband med lagändringen kommenterades kravet och vad som skulle kunna utgöra sådana särskilda skäl av lagstiftaren.

Det angavs att ett namnbyte kan bli aktuellt om den sökande kan visa att denne har en beaktansvärd koppling till det önskade efternamnet. Som exempel angavs att någon rent faktiskt hade använt sig av ett visst efternamn under lång tid och nu ville kunna bära det formellt. Något som är intressant för din del är att man dessutom uttalade att ett inhämtat samtycke från de personer som lagligen bär efternamnet kan utgöra särskilda skäl för att få byta till det efternamnet. Mer om det nedan.

Särskilda skäl enligt praxis

Jag har inte hittat någon praxis från tiden efter lagändringen. Däremot kan gammal praxis som rör det dåvarande kravet på synnerliga skäl fortfarande anses relevant idag. Vad man då får ha i åtanke är alltså att kravet numera är lägre ställt än det var vid tiden för dessa avgöranden.

I RÅ 1986 ref 14 medgavs en person att byta namn från Buse till Bose. Detta dels på grund av den språkliga betydelsen av det svenska ordet buse och dels för att personerna hade stavat sitt efternamn Bose under lång tid på bland annat ID-handlingar.


I RÅ 1991 ref 11 fick en kvinna byta namn till efternamnet Trast. Hennes farfars farfars far hade burit namnet och hon hade själv gjort sig känd som konstnär under namnet både nationellt och internationellt.

I RÅ 1997 ref 37 fick en person byta efternamn på grund av att han hade inhämtat samtycke från samtliga de personer som bar efternamnet han ville byta till.

Rättsfallet RÅ 1997 ref 37 är alltså särskilt intressant för din del. Mot bakgrund av att det fallet avgjordes när kravet var högre ställt än det är numera så borde alltså ett samtycke från de personer som för närvarande bär namnet tveklöst utgöra särskilda skäl för att få byta till det namnet. Det får ytterligare stöd av vad lagstiftaren uttalade i samband med den senaste lagändringen.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo