FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/11/2019

Särskild permission vid begravning

Hej! Min bror sitter intagen på en öppen anstalt i ett angränsande län, Vår mamma har nyligen gått bort i Stockholm, och nu är min fråga, hur lång tid varar en särskild permission vid begravning, är det timmar eller ett dygn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om permission från fängelsevistelse finns i 10 kap. fängelselagen (FäL) och föreskrifter finns i KVFS 2011:1 (Kriminalvårdens författningssamling).

Särskild permission

Inledningsvis skiljer man mellan en normalpermission och en särskild permission. Huvudregeln för normalpermission är att en intagen har avtjänat minst ¼ av straffet, dock minst 2 månader, för att beviljas permission (10 kap. 1 § FäL).

Särskild permission innebär att en intagen kan beviljas permission, om det finns särskilt ömmande skäl. Särskilt ömmande skäl kan t.ex. vara att en intagen ska kunna besöka en närstående som är allvarligt sjuk, närvara vid en närståendes begravning eller vid en viktig angelägenhet som rör den intagnes barn (10 kap. 2 § FäL). I ditt fall är det den särskilda permissionen som är aktuell eftersom det handlar om en begravning.

Av 10 kap. 8 § i KVFS 2011:1 (Kriminalvårdens författningssamling) framgår att en särskild permission inte får omfatta längre tid än vad som är nödvändigt för att tillgodose syftet med permissionen.

Sammanfattningsvis innebär det att om permissionen beviljas av anstalten, kommer den beviljas för tiden som själva begravningen pågår. Det sker givetvis en bedömning i det enskilda fallet av anstalten.

Jag hoppas att det var svar på din fråga.

Ayub AkbariRådgivare