Särskild permission, fråga om tidpunkt för beviljande

2015-08-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Är det förankrat i lagen att en frihetsberövad person skall ha en lufthålspermission efter två år? Kan ni hänvisa till en paragraf som tydliggör detta?
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lufthålspermission är en form av särskild permission. I 10 kap. 2 § fängelselagen (2010:610) kan du utläsa att särskild permission kan beviljas om ömmande skäl talar för det.

Syftet med lufthålspermissioner är att minska skadeverkningarna av frihetsberövandet för den intagne som avtjänar ett långvarigt fängelsestraff. Det framgår av utredningsarbetet som ledde till fängelselagen, prop. 2009/10:135 s. 161.

Av kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd i KVFS 2011:1 s. 37 framgår att en sådan permission inte bör beviljas förrän efter minst två år av strafftiden har avtjänats och därefter högst en gång var nionde månad.

Det framgår alltså inte av lag, utan av myndighetsföreskrift. Det framgår inte heller att en sådan permission ska beviljas efter två år, utan att det inte bör beviljas innan två år.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag ser inte någon skillnad mellan detta svar och svaret jag fått tidigare på samma fråga (enligt ett mail från er har det gamla svaret ändrats). Tack ändå Yael
2015-08-21 07:28
Hej. Varför ska det vara skillnad mellan svaren? Var det förra svaret felaktigt? Din fråga var om det framgår av någon paragraf. Jag har förklarat att det inte gör det, utan av kriminalvårdens föreskrifter. Var något o svaret oklart? Mvh Soroosh.
2015-08-21 12:15
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2465)
2020-10-22 Besvarar Lawline skolfrågor?
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
2020-10-19 ​Utsatt för brott utomlands.
2020-10-19 När börjar preskriptionstiden räknas?

Alla besvarade frågor (85250)