Särskild permission för att besöka sitt barn på sjukhus

2017-10-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej.Min sambo sitter av ett 6 månaders straff på en klass 3 anstalt. Vår son ska genomgå en operation snart som han vill närvara vid. Han har nekats normalpermission, men enl vad jag kunnat läsa mig till så ska man kunna söka en särskild permission för "närstående på sjukhus" vilket de i detta fall handlar om. Frågan är hur många timmar kan man få särskild permission för? Operationen tar 1-2 timmar, sedan är de resväg och lite förberedelse på sjukhuset och själva uppviket säg 6 timmar totalt då. Är de möjligt och kan man hänvisa ens rättigheter till detta genom någon lag?
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Regler rörande permission återfinns i 10 kap. Fängelselagen samt främst 32 § i lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt.

Till att börja med så är huvudregeln att det krävs att den intagna har avtjänat minst ¼ av strafftiden för att beviljas permission. Det kallas för kvalifikationstid och är minst 2 månader, även om man har ett kort straff. Anstalten gör alltid en prövning av varje ansökan och kan neka permission trots att den intagna har avtjänat kvalifikationstiden. Om anstalten tror att det finns risk att permission missköts, avslås ansökan. Av frågan framgår inte hur länge din sambo avtjänat utan endast att han ska avtjäna 6 månader.

Det finns ett undantag till huvudregeln vilket säger att en intagen som är placerad i öppen anstalt får beviljas normalpermission efter 1 månad om strafftiden är högst 6 månader. Något som kan tilläggas är att det ofta är de högbelastade korttidsdömda som varken beviljas normalpermission eller särskild permission.

Särskild permission kan beviljas för att exempelvis besöka en närstående på sjukhus, begravning eller för något viktigt som rör den intagnes barn. Av KVVFS (Kriminalvårdsverkets författningssamling) 2000:7 framgår att särskild permission skall beviljas för angelägenheter som är av väsentlig betydelse för den intagne och som inte går att ombesörja på annat sätt.

En normalpermissionen kan vara olika lång, detta avgörs i det enskilda fallet men kan röra sig om ett par timmar till max tre dagar.

Permissionen kan vidare bevakas om anstalten anser att det finns en risk att den missköts, men att den ändå måste genomföras. Personal från anstalten följer då med den intagne.

Sammanfattningsvis så krävs det att din sambo har suttit av 1 månad av sitt straff för att kunna beviljas normalpermission. Det är anstalten som bedömer ansökningarna om permission. Jag antar att din sambo fick avslag pga. att han inte hade suttit av 1 månad. Särskild permission bör kunna beviljas i detta fall, men om din sambo inte skulle beviljas särskild permission heller (vilket jag har svårt att tro i och med att det rör sig om att besöka en närstående på sjukhus och denna närstående även är ett barn) så kan ni överklaga beslutet. Angående tiden så gäller en bedömning i det enskilda fallet(vilket då anstalten gör), men brukar då vara kortare än normalpermission som är upp till max tre dygn.

Hoppas du fått svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig igen ifall ytterligare frågor uppstår eller ifall något var oklart!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2661)
2021-09-13 Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
2021-08-31 Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?
2021-08-31 Vad innebär utom rimligt tvivel?
2021-08-30 Barnpornografi - video

Alla besvarade frågor (95724)