Särskild handräckning vid beredande av tillträde till fastighet

Vi är 6 personer som tillsammans äger en gammal gård. Jag och en annan av delägarna är utelåsta från egendomen. Bom för vägen och lås på alla byggnader. Vi har försökt i flera år att kunna komma in till vårat hemställe men utan att lyckas. Hur gör vi?

Lawline svarar

Hej! Tack för er fråga. I ert fall så måste först klargöras huruvida anspråket som ni gör på äganderätten är tvistigt eller ej. Då det utifrån frågan tycks vara så att ni står som samägare till gården utgår jag från att äganderättsförhållandet ej är tvistigt. I sådant fall kan en summarisk process bli tillämplig. Sådan processform är relativt enkel för er som sökande och brukar i de flesta fall inte bli särskilt dyr.

I lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning behandlas tre former av summarisk process. I ert fall blir särskild handräckning tillämplig då det rör sig om att bereda tillträde till gården. Vid särskild handräckning avses framförallt behandling av sådana fall då det rör sig om återställande av olovlig besittningsrubbning.

Det ni bör göra är att vända er till kronofogdemyndigheten som kan hjälpa er med handräckningen. Vid kronofogdemyndigheten gör man en kartläggning av huruvida en exekutionstitel kan utfärdas på er ansökan. Bedömningen grundas på de bevis som ni bifogar i er ansökan, härav är det bra om ni kan bifoga ett bevis på samäganderätten. I övrigt uppställs inga särskilda krav på hur ansökan ska se ut men det är viktigt att ni tydligt anger vad det är ni vill ha hjälp med, varför samt vilken rätt ni har att kräva tillträde. 

När ni har lämnat in er ansökan till kronofogdemyndigheten kommer de att behandla ärendet och bedöma huruvida ni har rätt att kräva tillträde till gården. De kommer även kontakta de övriga ägarna för att höra deras inställning. 

I det fall att kronofogdemyndigheten bedömer att en exekutionstitel skall utfärdas har ni rätt att kräva verkställighet enligt 3 kap. 1 § utsökningsbalken. Sådan verkställighet kan ni ange att ni vill ha redan i ansökan om särskild handräckning eller så kan ni avvakta med att ansöka om verkställighet tills det blivit klart huruvida exekutionstitel kommer utfärdas eller ej. I sådant fall kan ni vid ett senare tillfälle vända er till kronofogdemyndigheten med er exekutionstitel och ansöka om verkställighet.

När kronofogdemyndigheten genomför verkställighet vid fall av särskild handräckning gällande beredande av tillträde så görs det med stöd av 16 kap. 11- 12a § § utsökningsbalken. I första hand kommer kronofogdemyndigheten ålägga de övriga ägarna att bereda er tillträde och skulle de övriga ägarna inte göra detta så gäller att kronofogdemyndigheten kommer att vidta behövlig åtgärd, i detta fall skulle det kunna röra sig om att kronofogdemyndigheten exempelvis plockar bort bommen.

Sammanfattningsvis så kan sägas att det finns möjlighet för er att bereda er tillgång till gården genom särskild handräckning samt verkställighet. Detta kan ni få hjälp med genom en ansökan till kronofogdemyndigheten där ni begär särskild handräckning samt anger att ni även kräver verkställighet vid bifall av ansökan.

Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning finner ni https://lagen.nu/1990:746.
Utsökningsbalken finner ni https://lagen.nu/1981:774#K3.

Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo