Särskild handräckning och stämningsansökan

Min dotter har hyrt ett omöblerat rum i en lägenhet och har tillgång till kök, badrum och vardagsum enligt kontrakt. Lägenhetsinnehavaren är bortrest och hennes mor som ej bor i lägeheten har nu tagit nycklarna från min dotter, kastat ut henne under hot och vägrar nu låta henne hämta sina tillhörigheter; möbler och köksutrustning. Modern förnekar att det finns ett kontrakt och vägrar betala tillbaka den hyra min dotter betalt för innevarande månad samt depositionsavgiften. Vad kan vi göra för att hon ska få tillbaka det som rätteligen tillhör henne?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I fall som dessa – när någon vägrar att ge tillbaka viss egendom som tillhör annan – kan man ansöka om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

Eftersom det inte finns någon särskild blankett för ansökan om särskild handräckning så kan din dotter använda blanketten för s.k. vanlig handräckning. Hon ska då tydligt ange på blanketten att det rör sig om särskild och inte vanlig handräckning. Hon kan även skriva ett vanligt brev till Kronofogdemyndigheten med uppgifter om vad hon kräver, varför hon kräver det och av vem.

Hon ska dessutom skicka med skriftliga bevis som stödjer hennes rätt, t.ex. en kopia av hyreskontraktet, utskrifter av eventuell mailkonversation o.s.v. Hon ska ange vad det är hon vill styrka med varje bevis. Hon bör även ange att hon vill ha Kronofogdemyndighetens hjälp att verkställa ett eventuellt utslag.

Blanketten för vanlig handräckning hittar du här: http://www.kronofogden.se/download/18.6f6dad1813c5c1430f6800041535/1365677448277/901213.pdf

Om ansökan skulle leda till att ett utslag meddelas så kan alltså Kronofogdemyndigheten hjälpa din dotter att få tillbaka sina tillhörigheter.


Kronofogden kan dock inte hjälpa din dotter med att få tillbaka de pengar som hon eventuellt har rätt till.

Om hyresvärden trots försök till kommunikation vägrar att betala tillbaka pengarna för innevarande månad/depositionen så kan din dotter genom en stämningsansökan få tvisten prövad i domstol. Mer om stämningsansökan kan du läsa här: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/


Jag hoppas att detta har besvarat din fråga!


Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo