Särskild handräckning av stulen egendom

FRÅGA
Jag har blivit av med flera föremål , bl.a. mobiltelefon vid ett rån, jag kan bevisa för polisen att det är mina med kvitton, samt så har jag tagit bevis på gärningsmännen hur dem poserar med mina saker.Polisen vill dock inte återta dem, med hänvisning "vänd dig till ditt hemförsäkringsbolag" , min fråga är då, har dem skyldighet att göra det, eller kan dem låta bli att återta mina saker? Polisen är ju den enda myndigheten som kan ta saker i beslag utan att göra sig skyldiga till självtäckt.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

Polisen har till uppgift att bekämpa brott och att minimera de negativa konsekvenser som kan uppstå som en följd av olika brott. Det är dock till stor del upp till polismyndigheten att välja hur den vill gå till väga för att uppfylla dessa syften. Sålunda finns det ingen absolut skyldighet för polisen att hjälpa dig med att återbörda dina saker.

Det finns dock möjlighet att vända sig till Kronofogden och begära särskild handräckning, enligt 4 § första stycket lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Om Kronofogden beviljar din ansökan kan den därefter återbörda din egendom till dig. Det kan noteras att Kronofogdens avgörande kan överklagas.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (447)
2020-06-30 Hur går man tillväga för att få tillbaka egendom som man har rätt till?
2020-06-11 Kan kronofogden ändra en tingsrättsdom?
2020-06-11 Betalningsföreläggande
2020-05-06 Vad händer när jag bestridit ett betalningsföreläggande från kronofogden?

Alla besvarade frågor (81796)