Särkullsbarns rätt till efterarv

Har jag förstått det rätt att särkullsbarn ärver hela arvlåtarens kvarlåtenskap. Om min mor tillsammans med sin nye man har gemensamma tillgångar som uppgår till 200 000. Kommer då jag som särkullsbarn ärva 100 000 och min mor make ingenting av min mors del?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur arv skall fördelas hittar du i ärvdabalken (ÄB, här). I 3 kap. 1 § ÄB stadgas att särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott från sin avlidne förälder omedelbart vid begäran.

Vid dödsfall har dock den efterlevande maken ett starkt rättsligt skydd. Denne har nämligen alltid rätt att få ut egendom motsvarande ett värde på fyra gånger det för tiden gällande prisbasbeloppet. År 2014 är detta belopp 44400 kr och således har en efterlevande make rätt att (inräknat sin egen egendom) få ut 177600 kr. 

Om vi ser till ditt exempel kommer makarna erhålla 100' vars genom bodelningen. 100'  tillfaller dig (förutsatt att du är enda arvingen) och 100' går till den efterlevande maken. Denne har också har rätt till 177600 kr tack vare basbeloppsregeln. Det fattas alltså 77600 kr som kommer dras från din arvslott enligt 3 kap. 1 § 2 st ÄB.

Dock får du rätt till efterarv enligt bestämmelserna i 3 kap. 9 och 2 §§ ÄB. Efterarvet räknas ut genom en kvotdel (den del du avstod/total del efterlevande make erhåller). I detta fall kommer den vara på ca 44 % (77600/177600). När den efterlevande maken avlider har du rätt till ca 44 % av dennes kvarlåtenskap. Mer om hur man räknar ut kvotdelen kan du läsa om i ett tidigare svar från Lawline här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alfred PeterssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning