särkullebarns rätt till arv vid ett oskiftat bo

FRÅGA
hej!Min mamma blev änka för snart 6 år sedan. Hon var då omgift med en man som inte var vår far. Han hade 4 barn sedan tidigare och vi är 2 syskon till mamma.Vid tillfället för hennes mans bortgång fanns inga ekonomiska tillgångar. Deras önskemål var att när någon av dem gick bort skulle den andra få bo i orubbat bo.I våras flyttade mamma till ett äldreboende. Hon kunde endast ta med sig några möbler och resten delades upp till de som vill ha, hans 4 barn och vi 2. Mamma har sedan hennes man gick bort sparat ihop ett litet kapital genom att leva ekonomiskt. Vår fråga är om hans 4 barn har rätt till detta kapital också när hon går bort. Kapitalet fanns inte vid tillfället när han gick bort.
SVAR

Hej och tack att ni valde Lawline med er fråga!

När din mamma har levt i en orubbat bo så beror frågan helt och hållet om en bodelning har skett eller inte. Har en bodelning skett, men att ni inte valt att rubba boet efteråt, så kommer det nya kapitalet hänföras till henne.

Om det är så att en bodelning inte har skett, så ska en sådan förrättas innan arvskifte.

Därmed blir frågan helt avhängigt på frågan om bodelning skett eller inte.

Det är nämligen så att den avlidna makens barn ärver från den avlidna makens bodelning.

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1080)
2021-06-12 Vad gäller när en arvinge har en fordran mot dödsboet?
2021-06-08 Ska en arvtagare genom testamente närvara vid bouppteckningsförrättningen?
2021-06-03 Blir barnbarn efterarvinge eller dödsbodelägare?
2021-05-29 Hur kan tillsyn över en boutredningsman utövas?

Alla besvarade frågor (93108)