Särkullbarns möjligheter vid delgivning av testamente

Hej.

Vi är fyra syskon som mist vår far. Pappa var omgift och levde med sin nya fru fram tills han avled. Han har skrivit testamente där han ber oss syskon att vänta med att begära ut vår laglott och låta hans fru leva i orört boende tills hon avlider.

Nu har vi fått tre alternativ från bouppteckningen som vi inte riktigt vet hur vi ska tolka på grund av juridisk okunskap. Alternativ 1 är att testamentet godkännes till alla delar.

2: Testamentet godkännes med förbehåll för utfående av lag lott.

3: Testamentet bekräftas delgivet men ej godkänt.

Vad skulle det innebära för oss om vi beslutar oss för alternativ 2 eller 3?

Pappas fru är Thailändska och äger mark i Thailand, enligt henne har hon inga egna barn och de har heller inga gemensamma barn. Cirka två veckor innan pappa gick bort så köpte frun en helt ny bil. Den gamla disponeras av hennes syster som bor i närheten. För ett år sedan köpte även frun en bostadsrätt som hon hyr ut till släkt. Vi är oroliga för att hon försvinner till Thailand och vi står utan någonting i slutändan. Så vi hoppas ni kan hjälpa oss att göra ett bra aktivt val där vi inte känner oss lurade av vår egen far.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga gäller arvskifte varför ärvdabalken (ÄB) är tillämplig. I ert fall finns ett testamente som ber er särkullbarn att avstå er rätt att ta ut både er arvslott (den del ni som bröstarvingar till den avlidne ärver) och laglotten (hälften av arvslotten) direkt.

Vad har den efterlevande makan för rätt?

Först och främst vill jag informera om vilken rätt i arvet den efterlevande makan har. Huvudregeln är att den efterlevande makan ärver med fri förfoganderätt. Detta innebär att när den efterlevande makan dör ska hälften av boet gå till den först avlidnes arvingar, det vill säga ni i ert fall (3 kap. 2 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken fritt får förbruka och sälja den efterlämnade egendomen, men det är inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet i gåva och eller att testamentera bort egendomen, eftersom arvet efter den först avlidne ska fördelas till er särkullbarn när den efterlevande maken gått bort. Det finns däremot något som kallas för full äganderätt, som innebär att testamentstagaren får som ny ägare av den ärvda egendomen sälja, skänka bort och testamentera bort egendomen om denne så vill. Detta innebär för er som särkullbarn att er rätt till efterarv försvinner. Huruvida den efterlevande makan har ärvt med fri förfoganderätt eller full äganderätt ska framgå i testamentet. I din fråga framgår det att det står i testamentet att den efterlevande makan ska få leva i orört boende tills hon avlider, men inte om hon ska ärva med fri eller full äganderätt. Det mest troliga är att den efterlevande makan har ärvt med fri förfoganderätt. Jag kommer därför utgå från det i mitt svar.

Om ni väljer alternativ 1

Om ni väljer alternativ 1, att godkänna testamentet i dess alla delar kan ni inte längre kan klandra testamentet enligt ogiltighetsgrunderna (13 kap ÄB) eller jämka testamentet för att få ut laglotten (7 kap. 3 § ÄB) . Att klandra ett testamente måste ske inom 6 månader från det att testamentstagaren fick del av testamentet (14 kap. 5 § ÄB). Väljer ni detta alternativ, att avstå från hela arvet till förmån för den efterlevande makan för att istället ärva efter att den efterlevande makan också avlidit, har ni särkullbarn rätt till efterarv (3 kap. 9 § ÄB). Då har ni fyra särkullbarn rätt att dela lika på hälften av kvarlåtenskapen från den efterlevande makan.

Om ni väljer alternativ 2

Om ni väljer alternativ 2 att testamentet godkännes med förbehåll av laglotten innebär även detta att er rätt till klandertalan av testamentet går förlorad. Dock godkänner ni inte testamentet i det avseendet som rör er laglott då det står "med förbehåll för laglotten". Detta innebär att er rätt till laglott inte kommer att gå förlorad. Om ni tar ut er laglott, har ni ändå rätt till efterarv när den efterlevande makan avlidit. Då ska er andel i efterarvet minskas utefter laglotten ni redan fått ut (3 kap. 2 § 2 stycket ÄB). Storleken på efterarvet tas reda på genom en kvotberäkning. Exempel på kvotberäkning kan du se här.

Om ni väljer alternativ 3

Om ni väljer alternativ 3, att inte godkänna testamentet har ni möjlighet att klandra (13 kap. ÄB) eller jämka testamentet (7 kap 3 § ÄB). Detta ska då ske inom 6 månader från att ni erhöll testamentet (14 kap. 5 § ÄB). Detta ger er möjlighet att ta ut hela ert arv direkt.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis gäller att om ni väljer alternativ 1. väljer ni att avstå hela ert arv fram tills att den efterlevande makan avlidit och er rätt till klandertalan försvinner. Väljer ni alternativ 2. väljer ni att godkänna testamentet med förbehåll för laglotten, det vill säga att ni kan få ut laglotten direkt men vänta med resterande del av arvet tills den efterlevande makan avlidit. Även då försvinner er rätt att göra en klandertalan. Väljer ni alternativ 3, kvarstår er klandertalan som gör att ni kan få möjlighet att ta ut hela arvet direkt. Efterarvsrätten gäller om ni avstår från både arvet och laglotten, och om ni väljer att avstå från endast laglotten. Om ni är oroliga för att det inte ska finnas någon kvarlåtenskap över till er när den efterlevande makan avlidit är alternativ 2 eller 3 bäst. Båda alternativen ger er i varje fall laglotten. Vad gäller klandertalan av testamentet enligt det tredje alternativet är det dock inte säkert att ni kan hitta någon grund att ogiltigförklara testamentet på. Alternativ två kan därför vara det säkraste alternativet medan det tredje alternativet ger er en möjlighet att eventuellt få ut hela ert arv direkt.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.

Med vänliga hälsningar,

Hanna HaavistoRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning