FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning30/12/2016

Särkullbarns rätt till arv när fadern gift om sig

Hej!

Min mammas man (dom var gifta) avled nyligen Han har två barn i ett tidigare äktenskap och min mamma har mig. Jag antar att min styvfars barn ärver honom, men gör dom det helt och hållet?

Min mamma och hennes mans gemensamma hus är sålt sedan en tid och de är bosatta i en hyreslägenhet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Reglerna om arvsrätt hittar du främst i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

När någon dör är huvudregeln att den dödes närmaste släktingar (se nedan) skall ärva den döde. Man kan dock till viss del sätta denna huvudregel ur spel genom att upprätta testamente, men eftersom du inte nämner något sådant så förutsätter jag att ett sådant inte finns. Jag förutsätter också i mitt svar att du och dina två styvsyskon är de enda barnen och att du inte är adopterad av din styvfar.

Eftersom dina styvsyskon var din styvfars enda rättsliga barn så är de hans närmaste släktingar och skall ärva honom (2 kap 1 § ÄB). Emellertid var deras far gift med din mor vid sin död och det innebär att särskilda regler blir tillämpliga.
När din styvfar dog så ”upplöstes” hans och din mors äktenskap och en bodelning kommer göras (eller har redan gjorts). Du anger inte de detaljerade omständigheterna i ditt fall men om man följer huvudregeln var alla deras egendomar, såsom intäkterna från husförsäljningen, gemensamt giftorättsgods. Om vi utgår ifrån detta så tar man förenklat din mors och styvfars egendomar (giftorättsgodset), gör avdrag för eventuella skulder, lägger ihop egendomarna och delar dem sedan med två (11 kap 3 § ÄktB). Den ena delen utgör kvarlåtenskapen (arvet) efter din styvfar och den andra delen tillfaller din mor - men inte genom arv utan genom äktenskapet.
Vid äktenskap är huvudregeln också att kvarlåtenskapen (arvet) tillfaller den efterlevande maken. Tanken är att de gemensamma barnen sedan skall ärva fadern och modern vid den efterlevande makens död.
I ditt fall är dina styvsyskon dock inte barn till din mor utan särkullbarn. Detta innebär att kvarlåtenskapen inte tillfaller din mor, utan dina styvsyskon ärver kvarlåtenskapen efter sin far direkt. Dina styvsyskon kan också välja att avstå sitt arv till förmån för din mor, och då får de istället senare ärva sin fars del vid din mors död( 3 kap 1 §, 3 kap 9 § ÄB).

Det finns dock ytterligare en undantagsregel som innebär att din mor kan få ”del” av dina styvsyskons ”arv”. Det kan hända att regeln inte blir aktuell i ert fall eftersom de sålt sitt hus och bor i hyreslägenhet men eftersom du inte anger om de har kvar pengarna från husförsäljningen så tar jag upp regeln för säkerhets skull.
Regeln är en skyddsbestämmelse som blir tillämplig om delen som tillföll din mor via äktenskapet vid bodelningen understeg fyra prisbasbelopp. År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket innebär att delen din mor fick skulle understiga 177 200 kronor för att göra regeln tillämplig. Om så är fallet så har din mor rätt att ur kvarlåtenskapen efter din styvfar, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom så att hon tillsammans med den som hon erhöll vid bodelningen får egendom som motsvarar 177 200 kr (3 kap 1 § 2 st).

Sammanfattningsvis så ärver alltså dina styvsyskon som utgångspunkt din styvfar helt och hållet. Eftersom han var gift måste man dock först göra en bodelning där man lägger samman makarnas giftorättsgods (gemensamma egendomar) varefter hälften tillfaller hustrun genom äktenskapet. Den andra hälften tillfaller dina styvsyskon genom arv. Om den hälft som tillfaller hustrun (din mor) understiger fyra prisbasbelopp, motsvarande totalt 177 200 kronor, så får hon påspädning ur kvarlåtenskapen upp till det beloppet, varefter styvsyskonens arv i så fall minskar med motsvarande summa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Josefine DahlqvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?