Särkullbarns rätt till arv

FRÅGA
Hej,Vore tacksam om ni kunde hjälpa min bror och mig som är särkullsbarn i frågan vad som händer, vår pappa gick bort Juni 2019.Vi inväntar fortfarande på ett slut gällande bouppdelningen.Vi har fått genom eget initiativ fått fram bouppteckningen från skatteverket.Det finns en "typ" som jobbar åt Funera som ska hjälpa oss men han svarar inte på våra frågor.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Särkullbarns arvsrätt:

Det är ärvdabalken (ÄB) (1958:637) som reglerar frågor gällande arv. Jag tolkar din fråga som att både du och din bror är särkullbarn och att er far har avlidit för ett år sen och att er far var gift med någon när han avled. Ni som särkullbarn har rätt att få ut ert arv genast efter att er far har avlidit (ÄB 3 kap. 1 §). Ett särkullbarn kan även avstå från sitt arv för att sedan få arvet när förälderns make har avlidit (ÄB 3 kap. 9 §). Sammanfattningsvis så har ni som särkullbarn rätt till ert arv efter att bodelningen har ägt rum.

Bodelning:

Jag utgår som sagt från att er far var gift och att en bodelning således ska ske för att makarnas tillgångar ska fördelas. Det finns ingen uttrycklig lagregel om att hur länge en bodelning ska ta, då det kan variera väldigt mycket från fall till fall. Jag rekommenderar att ni fortsätter att försöka ta kontakt med er kontaktperson och om han inte fortsättningsvis svarar på era frågor så bör ni kontakta någon annan på samma byrån.

Sammanfattning:
Ett särkullbarn har rätt att få sitt arv när föräldern har avlidit. En bodelning ska ske så snabbt som möjligt, men det finns ingen maxgräns för hur länge en bodelning får ta.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Fick du svar på din fråga?