FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/12/2014

Särkullbarn har arvsrätt, men inte halvsyskon

Min ingifte morbror dog i början av 2000 talet. Min moster och han har inga gemensamma barn, men han hade många halvsyskon o som jag förstår även barn. Min moster yrkade på att behålla sitt giftorättsgods, vad jag förstår. Vad händer när hon dör? Har hans släktingar rätt till något? Jag har bouppteckningen.

MVH Ingbritt Ekman

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Vem kan ärva?
Inledningsvis skall sägas att halvsyskon inte har någon arvsrätt, se 2 kap. 1-4 §§ ärvdabalken(ÄB) https://lagen.nu/1958:637. Detta gäller under förutsättning att det inte finns något testamente som säger något annat, vilket jag antar inte är fallet här. Utgångspunkten är att barn till den avlidne samt deras barn har arvsrätt och även föräldrar om de överlever sitt barnlösa och ogifta barn. Släktingar i sidled samt syskon och syskonbarn kan även dem ha arvsrätt!

Fördelning av arv vid dödsfall
Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods under förutsättning att den inte är enskild, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken(ÄktB) här. Dock gäller vid dödsfall att den efterlevande maken/makan kommer att ärva allt, d.v.s. även den enskilda egendomen, med så kallad "fri förfoganderätt", se 3 kap. 1 § ÄB här. Detta kommer med en begränsning! Nämligen om det finns särkullbarn med i bilden(vilket det gör i ditt fall), så har barnen en rätt att direkt ärva sin fader. Hans särkullbarn har alltså en rätt att direkt få del av sitt arv från hans kvarlåtenskap! Detta är ett undantag från huvudregeln i 3 kap. 1 § ÄB, som reglerar att den efterlevande makan har rätt till den bortgångnes kvarlåtenskap. Särkullbarnen har dock en möjlighet att avstå från att ta ut arvet direkt och istället ta del av den andre makens bo vid dennes senare bortgång. Detta regleras i 3 kap. 2 § samt 3 kap. 9 § ÄB. Den totala arvslotten för barnen är hälften av hans kvarlåtenskap, se 7 kap. 1 § ÄB. D.v.s. hans barn tar en lika stor del av hans kvarlåtenskap! Särkullbarnen har alltså i regel en rätt att direkt ärva sin far om de vill, men kan likväl avstå från att göra det helt eller avstå från arvet till förmån för den efterlevande makan, d.v.s. din moster. I ett sådant scenario tar de del av efterarvet vid din mosters bortgång. Nu vet jag inte exakt hur det ligger till i ditt fall, men jag ansåg att det var bra att redogöra för grunderna avseende denna problematik så att Du förstår. 

Sammanfattningsvis, hans särkullbarn har rätt till en del av din mosters kvarlåtenskap endast om de avstod från sin arvsrätt vid faderns död. Om de inte gjorde det, så har varken särkullbarnen eller halvsyskonen rätt till din mosters kvarlåtenskap.

Bouppteckning
Syftet med en bouppteckning är att sammanställa ett underlag för bodelning och arvsskifte. Vanligen är det dödsbodelägare som får till uppgift att göra en sådan sammanställning vid en persons dödsfall! Viktigt att komma ihåg är att en bouppteckning inte får göras på egen hand, utan det krävs i regel att två utomstående förrättningsmän som juridiskt ansvarar för ärendet. Just med tanke på att det är enormt viktigt att bouppteckningen blir korrekt gjord, så rekommenderar jag dig att ta kontakt med experter inom området. Lawline samarbetar med Sveriges största familjejuridiska byrå som har stor erfarenhet från sådana här ärenden. Du kan boka tid direkt via vår hemsida, se http://lawline.se/boka.

Jag hopas att Du fått svar på dina frågor! Om Du har några funderingar i övrigt eller om något är oklart i mina svar, så är Du mer än välkommen att återkomma. Jag nås bäst via: Anes.sabic@lawline.se

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”