Särkullbarns företräde framför efterlevande make

FRÅGA
Hej! Min pappa har nyligen gått bort och jag är ett så kallat särkullbarn. Hans nya familj sköter bouppteckningen. De har två gemensamma barn. Om jag förstått det rätt så ärver jag honom före hans fru, eller? Hur många delar ska hans tillgångar delas i? Jag har ju ingen aning om vilka tillgångar som finns. Hur vet jag att jag får ut min arvslott? Vi vill alla parter undvika att dra in advokat/jurist men jag vill heller inte bli lurad på mitt eventuella arv. Något speciellt jag behöver tänka på?MVH/Annika
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ärvdabalken 3 kap 1 § anges att kvarlåtenskapen efter en avliden make tillfaller efterlevande make. I din situation, det vill säga när särkullbarn finns, ärver efterlevande maken särkullbarnens arvslott endast under förutsättning att särkullbarnet avstår sin arvslott till fördel för den efterlevande maken. Om ett särkullbarn avstår sin arvslott har den enligt ÄB 3 kap 2 § rätt till efterarv vid den efterlevande makens död.

Sammanfattningsvis stämmer det som du har skrivit. Du ärver före efterlevande fru, och har således rätt till en arvslott. Om testamente finns där arvlåtare testamenterat sin kvarlåtenskap till förmån för efterlevande make har du som minst rätt till laglott. Din fars tillgångar kommer att delas i tre lika stora delar, mellan dig samt de två gemensamma barnen. Två tredjedelar kommer tillfalla efterlevande make, med efterarvsrätt för de två gemensamma barnen.

Det enklaste sättet att verkligen se till att allt går rätt till är att anlita en jurist. Som särkullbarn är det av yttersta vikt att du bevakar din rätt, speciellt om testamente skulle finnas.

Med vänlig hälsning,

Stina Bagge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (998)
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?
2020-09-15 Hur får man reda på hur det går med en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84205)