Särkullbarns arvsrätt i förhållande till den legala arvsordningen

Min farmor och farfar var aldrig gifta men han erkände faderskapet. När farfar sedan avled hade farfar och hans fru skrivit över de flesta tillgångarna på deras gemensamma son, pappas halvbror, för att minimera pappas rätt till arv. Halvbrodern avled strax därefter och pappa ärvde en del efter honom.

Nu till min fråga, vem ärver farfars fru?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

De aktuella reglerna finns i ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar frågan som att du endast vill veta vem som ärver din farfars fru och inte gå in mer på din pappas arvsrätt.

Särkullsbarns arvsrätt går före efterlevande makens arvsrätt

Barn tillhör den första arvsklassen och har då som utgångspunkt rätt att dela lika på den avlidne förälderns kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). När det finns en efterlevande make så har dock denne rätt att ärva framför barnen men detta gäller endast gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Din pappa benämns i lagen särkullsbarn då han inte är din farfars och hans frus gemensamma inom äktenskapet. Särkullsbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid deras förälders bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Alltså skulle din pappa ha fått ut sin del av din farfars kvarlåtenskap när han gick bort.

Fördelning av din farfars fru arv

När en person avlider ska i första hand den första arvsklassen ärva hen. Med den första arvsklassen menas släktingar i rakt nedstigande led från den avlidne alltså barn eller ifall barnen inte lever barnbarn (med juridisk term kallas det bröstarvingar) (2 kap. 1 § första stycket ÄB).

Utifrån din fråga tolkar jag det som att din farfars fru inte längre har några bröstarvingar och då ska istället den andra arvsklassen ärva. Med den andra arvsklassen menas att den avlidnes föräldrar i första hand ska ärva (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om de inte är i livet blir det istället den avlidnes syskon och deras barn som får ärva. Ifall ingen i den andra arvsklassen lever ska arvet fördelas i den tredje arvsklassen som består av din farfars frus mor – och farföräldrar och deras barn (2 kap. 3 § första stycket ÄB). Därefter kan inte arvet gå vidare i arvsordningen alltså kan inte din farfars frus kusiner ärva henne. Om ingen i någon av arvsklasserna lever går hennes kvarlåtenskap till Allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § första stycket ÄB).

Genom testamente finns möjlighet att göra alla förutom bröstarvingar arvlösa. I och med att din farmors fru inte har några bröstarvingar kan hon själv bestämma ifall hon vill testamentera bort sin kvarlåtenskap till någon annan.

Sammanfattning

Detta betyder alltså att din farfars fru skulle ärvas av i första hand hennes föräldrar om de lever och i andra hand hennes syskon (eller deras barn). Om ingen i de tre arvsklasserna lever kommer hennes kvarlåtenskap gå till den Allmänna arvsfonden. Dock finns det möjlighet för henne att istället testamentera bort hennes kvarlåtenskap om hon väljer det.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba KristenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”