Särkullbarns arvsrätt

2016-04-19 i Arvsordning
FRÅGA
Hej,Jag är osäker på vad som gäller angående arvslotter. Min far har avlidit. Nu undrar jag om hans fru har rätt till hälften av arvet och jag och min biologiske bror rätt till andra hälften, eller om jag och min bror ärver allt. Hans fru är alltså inte min och min brors biologiska mor. Vad jag har kunnat förstå så ärver inte hennes biologiska barn eftersom de inte är min fars biologiska barn.Med vänlig hälsningAmelie
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

För det fall som den avlidne vid sitt frånfälle var gift gäller normalt att den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller den efterlevande maken, 3 kap. 1 § ärvdabalken, här. Däremot om den avlidne efterlämnar barn som inte är gemensamma barn med den efterlevande maken, så kallade särkullbarn, har dessa barn rätt att få ut sin arvslott direkt. Vidare ärver bröstarvingar med lika lott, 2 kap. 1 § ärvdabalken, här

Ställt mot din fråga innebär detta att du och din bror ärver hela er fars kvarlåtenskap med hälften var. Så till vida att det inte finns något testamente som säger annorlunda.

Viktigt att komma ihåg är dock att den efterlevande maken har en ovillkorlig rätt att från den avlidnes kvarlåtenskap erhålla egendom som tillsammans med egendom som den efterlevande erhållit vid bodelningen (som föregår arvsskiftet, här) motsvarar ett värde om 4 x det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet. Denna regel kallas basbeloppsregeln och framgår av 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken. Regler om fastställande av prisbasbeloppet, normalt ca 44 000 kr, återfinns i 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, här.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1498)
2020-10-26 Arvsordningen och testamentets påverkan
2020-10-25 Ärver sambo eller syskon?
2020-10-23 Kommer min avlidna systers barn ärva?
2020-10-22 Vad ärver mina barnbarn när jag avlider?

Alla besvarade frågor (85738)