Särkullbarns arvsrätt

2015-06-13 i Bodelning
FRÅGA
Är gift sedan 20 år har ett särkullebarn och även 1 gemensamtbarn, det skiljer 24 år mellan mej och min hustru vilket innebär att jag förmodligen går bort först.Hon räknar med att under kommande år, och under min livstid, investera egna pengar i vårt gemensamma boende och i och med det höja värdet på vår bostad. Har särkullebarnet även rätt till den värdestegringen. Vad ärver nu mitt särkullebarn som min hustru måste lösa ut vi min eventuella bortgång?
SVAR

Hej,
Tack för din fråga!

Precis som du säger så ärver ditt barn, alltså särkullbarn, före efterlevande make. Detta enligt 3 kap 1 § i ärvdabalken. I och med att ni även har ett gemensamt barn så kommer särkullbarnet ärva hälften av giftorättsgodset och andra hälften kommer tillfalla efterlevande make, som sedan ert gemensamma barn kommer ärva när hon avlider.
Vid beräkning av giftorättsgodset (alltså det som inte är enskild egendom) så beräknas värdet på allting ni äger gemensamt. Alltså även avseende ert gemensamma boende så kommer värdet på detta beräknas och sedan delas på två. Ena hälften kommer tillfalla ditt barn, alltså särkullbarnet. Särkullbarnet har alltså rätt till värdestegringen, men givetvis endast hälften av detta då din hustru har rätt till den andra halvan.
Vem som ärver vad bestäms utifrån vad man har behov av, vad man kommer överens om etc. Det viktiga är i detta fall att ditt barn och din hustru får lika mycket var av värdet på allt det gemensamma.

Hoppas att du fått svar på din fråga,

Med vänlig hälsning,

Catharina Danielsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll