Särkullbarn rätt till arv från fars nya fru

FRÅGA
Min pappa som hade tre barn fr tidigare äktenskap när han gifte sig m min mor, dog 1984. De två fick mig och min bror. När nu min mor, 90 år (änka sedan 1984 alltså) kommer att dö så småningom - kan min döde fars tre barn från hans första äktenskap ärva min mor då? Eller är det bara vi, hennes barn, som ärver? Jag tror inte det fanns ngt inbördes testamente mina föräldrar emellan. Hur tar man reda på om det fanns ett sådant?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då din far gift om sig och hans tidigare barn inte är gemensamma med hans fru vid dödsfallet anses hans tidigare barn vara särkullbarn i juridisk mening. Detta innebär att särkullbarnen dvs. din fars tidigare barn har rätt att få ut sitt arv direkt efter din fars död, 3 kap. 1 § st.1 ÄB. Detta bör vara normalfallet, men det kan vara så att hans barn valt att avstå och vänta på att er mor skulle gå bort och ta sin kvotdel då, 3 kap. 9 § ÄB. Vad som är fallet framgår av bouppteckningen som finns registrerat hos skatteverket.

Då man i Sverige inte gör någon form av registrering av testamentet är det upp till den som vill åberopa ett testamente att ta fram det. Många förvarar sina testamenten i bankfack. Vill du ta reda på om det finns ett testamente får du helt enkelt fråga din mor. För att se om det fanns ett testamente efter din fars död kan du begära ut bouppteckningen som finns registrerad hos skatteverket, här.

Hoppas detta var till hjälp.

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll