Särkullbarn och efterlevande makes arvsrätt

2021-03-29 i Bodelning
FRÅGA
Hejsan!! Är lite nyfiken om vad som gäller i ett sån här situation.K och M har två barn, dem skiljer sig och K gifter om sig med en S,Dem är gifta i 20 år och sedan avlider K, vad är det då som gäller,Vem ärver, barnen eller S?? Tänker på egendomar som Lägenhet, husbil, bil mm.Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga såsom att du undrar vem som ärver efter K avlider. För att besvara frågan kommer jag använda reglerna i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad sker vid K:s bortgång?

Ett äktenskap avslutas när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I bodelning ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § första stycket ÄktB). All gemensam egendom som makarna äger räknas som giftorättsgods om ingen av dem har enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Enskild egendom ska inte delas i bodelningen och kan göras enskild genom äktenskapsförord, eller om någon av makarna fått en gåva, arv eller testamente med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). I en bodelning som sker på grund av ena makens bortgång blir hälften av giftorättsgodset den efterlevande makens egendom och den andra halvan tillfaller den avlidnes bröstarvingar.

Särkullbarns arvsrätt går före efterlevande makens arvsrätt

Barn tillhör den första arvsklassen och har då som utgångspunkt rätt att dela lika på den avlidne förälderns kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). När det finns en efterlevande make så har dock denne rätt att ärva framför barnen men detta gäller endast gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). De två barnen från K:s tidigare äktenskap benämns i lagen särkullbarn då de inte är K och M:s gemensamma barn inom äktenskapet. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid deras förälders bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Alltså skulle K:s barn ärva hela faderns kvarlåtenskap när han går bort. Det betyder att efterlevande maka S inte har någon rätt att ärva K om de inte har upprättat testamente.

Dock finns det en möjlighet för särkullbarn att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken och istället få rätt till efterarv (3 kap. 9 § första stycket ÄB). I så fall skulle den efterlevande maken S ärva K:s kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Vid K:s död skulle sedan särkullbarnen få rätt till sin andel av K:s arv. Detta förutsätter såklart att särkullbarnen frivilligt går med på det.

Möjligheter att begränsa särkullbarnens arvsrätt

Särkullbarnens arvsrätt går att delvis begränsa genom upprättande av testamente. Det får dock inte inskränka särkullbarnens laglott (hälften av arvslotten). Om det sker kan särkullbarnen begära jämkning för att få ut hela sin laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB).

Dessutom kan särkullbarnens arvsrätt bli uppskjuten på grund av basbeloppsregeln (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Regeln ger efterlevande maken rätt att alltid få ut ett värde av fyra prisbasbelopp. Det betyder att ifall bodelningen skett och den efterlevande maken inte uppnår det beloppet på sin egendom kan resterande belopp tas från den avlidnes makes kvarlåtenskap det vill säga särkullbarnens arv. Det som sedan tas från kvarlåtenskapen för att uppnå fyra basbelopp blir efterarv för särkullbarnen. Det innebär att de får ut det när den efterlevande maken avlider.

Sammanfattning

Detta betyder att särkullbarnen har rätt att erhålla hela K:s kvarlåtenskap om inget testamente har skrivits. Om man vill skydda efterlevande make S:s arvsrätt går det att upprätta testamente. Det får dock inte inskränka särkullbarnens laglott. Dessutom kan särkullbarnen gå med på att avstå från sitt arv vid K:s bortgång och istället få ut efterarv när S avlider.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2898)
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap
2021-10-18 Undanta egendom från bodelning
2021-10-18 Försäljning av samägt hus under skiljsmässa
2021-10-17 I vilka situationer har en sambo övertaganderätt till den andra sambons bostad?

Alla besvarade frågor (96421)