Särbobarns arvsrätt

2016-07-27 i Arvsordning
FRÅGA
Vad gäller arvsrätt när man har särbobarn
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Särbobarn tolkar jag som att du har barn med någon som du inte bor med.

I det fall du dör kommer all din egendom att direkt tillfalla ditt barn (2 kap 1§ Ärvdabalken), förutsatt att du inte har fler barn eller testamente. Om du har flera barn kommer arvet att delas lika mellan dessa (2 kap 1§ Ärvdabalken).

I det fall barnets far skulle dö har barnet som minst rätt till sin laglott (7 kap 1§ Ärvdabalken). Arvslotten är den del av arvet tillfaller varje arvinge då egendomen delas mellan dem när inget testamente finns. Laglott är hälften av arvslotten och det som bröstarvingar är garanterade enligt lag (om du endast har ett barn är denne alltså garanterad hälften av din egendom). Du eller barnets far kan alltså endast testamentera så att barnet fortfarande har rätt till sin laglott, annars kan testamentet jämkas.

Eftersom ni inte är gifta har du och din särbo ingen arvsrätt, det har man inte heller som sambo. För arvsrätt krävs att man är gift och då har de gemensamma barnen efterarvsrätt (3 kap 1§ Ärvdabalken + 3 kap 2§ Ärvdabalken).

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1551)
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?
2021-01-18 Rätt till arv efter avliden farbror

Alla besvarade frågor (88324)