Sänka straff vid olovlig körning

2016-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA
jag har gjort min skylig till olovlig körning vid två tillfällen. min körkort ska återkallas fyra månader. jag jobbar som sommarjobba och timvikariat. jag har en fru och 3 småbarn som försörjare om jag inte jobba drabbas min familjen. har jag möjligheten sinka straffen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!

I 3 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott stadgas att:

"För någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Har han tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i högst sex månader".

I ditt fall framgår det att du upprepande gånger har kört olovligt. Detta kan ses som grovt och även vanemässigt. Enligt brottets straffskala kan du då dömas till fängelse i högst sex månader.

Enligt 29 kap. 4 § brottsbalken (1962:700) framgår att rätten, vid straffmätningen (bedömning av brottets svårhet), i skärpande riktning ska ta hänsyn till om den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott. Vid bedömningen ska bland annat följande beaktas:

- Vilken omfattning den tidigare brottsligheten har haft
- Vilken tid som förflutit mellan brotten
- Om den tidigare och nya brottsligheten är likartade

Jag vet inte riktigt hur lång tid det har gått mellan dina förseelser men vad jag kan utröna är att brottsligheten är likartad (olovlig körning i våda fallen). Mycket tyder alltså på att straffmätningen ska göras i skärpande riktning, med andra ord till nackdel för dig. - Att du då endast har fått körkortet indraget i fyra månader får nog anses som en relativt mild bestraffning!

Om du trots allt vill överklaga ditt återkallade körkort finns möjlighet att vända sig till transportstyrelsen.

Transportstyrelsens beslut om återkallande av körkort går att överklaga, vilket framgår av förvaltningslagen 22 §. Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av det överklagade beslut berör. Överklagandet inges till Transportstyrelsen, som sedan skickar det vidare till allmän förvaltningsrätt för prövning. Tänk på att ett överklagande måste ha inkommit till Transportstyrelsen senast inom tre veckor efter beslutet om återkallande av körkortet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1076)
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?
2021-01-10 När har polisen rätt att återkalla ditt körkort?
2021-01-06 Kan jag bli av med körkortet om jag kört 154.3 km/h på en 110 väg?

Alla besvarade frågor (88087)