Samtyckesprincipens räckvidd

2018-02-12 i Övrigt
FRÅGA
Gäller samtyckesprincipen för alla typer av associationer är gäller det enbart för AB?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samtyckesprincipen (även kallad för SAS-principen inom aktiebolagsrätten) är en allmän associationsrättslig princip. Den innebär att om samtliga associationsmedlemmar samtycker kan man bortse från regler som finns till för att skydda minoriteter i associationerna eller andra typer av associationsbeslut som inte är förenliga med medlemsskyddsnormer. Eftersom detta är en allmän princip är den även tillämpbar på andra former av associationer som exempelvis ekonomiska föreningar.

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-Morin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97573)