Samtycke vid adoption av vuxna barn

2020-06-29 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag skulle vilja adoptera 3 st barn som r min ex. fru,s barn dom är 25år, 26år o snart 30 år kan jag göra det utan mamman eller pappans samtycke, det har hänt saker som gör att jag vill Adoptera alla 3 barnen, särskilt dom 2 flickorna, hur ska jag gå till väga, behöver veta för då kan jag göra 2 saker samtidigt, är nämligen bjuden på dop o då vill jag att dom ska få en pappa som bryr sig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som aktualiseras i ditt fall återfinns i 4 kap. Föräldrabalken (FB).

Generella krav för adoption av vuxen

Av 4 kap. 4 § FB framgår att adoption av en vuxen person enbart får ske om det finns särskild anledning till en sådan åtgärd med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den sökande och den som sökanden vill adoptera. Adoptionen måste även i övrigt vara lämplig. Vid denna bedömning beaktas särskilt om den sökande har uppfostrat den som önskas adopteras eller annars avser att bekräfta en form av familjerelation.

Den som har fyllt 12 år får enbart adopteras som denne själv samtycker till det, 4 kap. 7 § FB. Enbart adoption av barn under 12 år kräver förälder/vårdnadshavares samtycke, 4 kap. 8 § FB. Däremot ges alltid föräldrar tillfälle att yttra sig om adoptionen, 4 kap. 18 § stycke 1 FB. Denna möjlighet erbjuds med hänsyn till adoptionen innebär att det rättsliga förhållandet mellan barnet och föräldern avslutas. Förälderns yttrande har därmed betydelse för helhetsbedömningen av adoptionens lämplighet. Hur stor vikt förälderns yttrande tillmäts avgörs dock utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Tillvägagångssätt för adoption

Ansökan om adoption ska göras hos tingsrätten i den stad där du bor. Ansökan ska innehålla era namn och personnummer samt vara undertecknad av dig och de du ämnar adoptera. I ansökan ska även anges varför ni vill genomföra adoptionen.

När tingsrätten prövar en adoptionsansökan görs en helhetsbedömning, varmed jag inte kan uttala mig om hur utgången i just ditt fall skulle bli. Chanserna för en beviljad adoption ökar dock desto starkare relation du har med din exfrus barn.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (596)
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (93215)