FrågaFAMILJERÄTTAdoption29/06/2020

Samtycke vid adoption av vuxna barn

Hej! Jag skulle vilja adoptera 3 st barn som r min ex. fru,s barn dom är 25år, 26år o snart 30 år kan jag göra det utan mamman eller pappans samtycke, det har hänt saker som gör att jag vill Adoptera alla 3 barnen, särskilt dom 2 flickorna, hur ska jag gå till väga, behöver veta för då kan jag göra 2 saker samtidigt, är nämligen bjuden på dop o då vill jag att dom ska få en pappa som bryr sig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som aktualiseras i ditt fall återfinns i 4 kap. Föräldrabalken (FB).

Generella krav för adoption av vuxen

Av 4 kap. 4 § FB framgår att adoption av en vuxen person enbart får ske om det finns särskild anledning till en sådan åtgärd med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den sökande och den som sökanden vill adoptera. Adoptionen måste även i övrigt vara lämplig. Vid denna bedömning beaktas särskilt om den sökande har uppfostrat den som önskas adopteras eller annars avser att bekräfta en form av familjerelation.

Den som har fyllt 12 år får enbart adopteras som denne själv samtycker till det, 4 kap. 7 § FB. Enbart adoption av barn under 12 år kräver förälder/vårdnadshavares samtycke, 4 kap. 8 § FB. Däremot ges alltid föräldrar tillfälle att yttra sig om adoptionen, 4 kap. 18 § stycke 1 FB. Denna möjlighet erbjuds med hänsyn till adoptionen innebär att det rättsliga förhållandet mellan barnet och föräldern avslutas. Förälderns yttrande har därmed betydelse för helhetsbedömningen av adoptionens lämplighet. Hur stor vikt förälderns yttrande tillmäts avgörs dock utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Tillvägagångssätt för adoption

Ansökan om adoption ska göras hos tingsrätten i den stad där du bor. Ansökan ska innehålla era namn och personnummer samt vara undertecknad av dig och de du ämnar adoptera. I ansökan ska även anges varför ni vill genomföra adoptionen.

När tingsrätten prövar en adoptionsansökan görs en helhetsbedömning, varmed jag inte kan uttala mig om hur utgången i just ditt fall skulle bli. Chanserna för en beviljad adoption ökar dock desto starkare relation du har med din exfrus barn.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”