FrågaFAMILJERÄTTAdoption30/05/2018

Samtycke vid adoption

Hej , Jag är från Filippinerna och gift med min svenska man.mina barn vill aytinte min man ska adoptera de. Mina barn har ingen kontakt mes sin papa och jag har sole costudy med mina barnvänner.vad ska vi göra att göra adoption?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte av frågan hur gamla dina barn är men det framgår att de inte vill bli adopterade av din nuvarande make. Den som fyllt 12 år får inte adopteras utan eget samtycke (se 4 kap 5 § föräldrabalken). Endast i ovanliga undantagsfall får ett barn som fyllt 12 år adopteras utan samtycke.

Om barnen är yngre än 12 får de således adopteras utan samtycke. Däremot måste barnets pappa samtycka till adoptionen (se 4 kap. 5 a § 1 stycket). Om du däremot har ensam vårdnad kan adoption företas utan hans samtycke (se 2 stycket). Oavsett ska pappan få yttra sig i frågan först.

Slutligen är det tingsrätten som bestämmer huruvida adoptionen ska tillåtas eller ej. Domstolen har bland annat att bedöma huruvida adoptionen är till fördel för barnen. Även om barnens samtycke inte behövs (pga att de inte fyllt 12 år) kommer barnens vilja att få betydelse vid domstolens bedömning (se 4 kap. 6 §).

Hälsningar

Viktor LennartssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000