FrågaFAMILJERÄTTAdoption18/11/2016

Samtycke vid adoption

Hej

Jag är sedan 4 månader tillbaka gift med min sambo som jag bott mä i mer än 1 år. Han har en son på 6 och en dotter på 4 år som han alltid tagit hand om ensam då den biologiska mamman valde drogerna framför sina barn. Dom har gemensam vårdnad då dom va gifta när barnen föddes. Både han och jag vill att jag adopterar hans barn då mamman som sagt inte är närvarande och aldrig ens hör av sig ang umgänge och enda gången hon hör av sig är när hon har åsikter om vårat giftermål eller ska förstöra mellan oss pga avundsjuka för att hans barn tyr sig till mig och älskar mig. Nu till min fråga. MÅSTE hon godkänna adoptionen? Hon kommer aldrig gå med på detta för hon tänker bara på sig själv och kommer absolut inte att låta mig adoptera hennes barn trots att hon inte engagerar sig alls i dom. Hur ska vi gå tillväga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser av intresse för din fråga finns i föräldrabalken (FB). Enligt 4:5a gäller att den som inte fyllt 18 år inte får adopteras utan föräldrarnas samtycke. Samtycke krävs enligt samma bestämmelse dock inte av den som lider av allvarlig psykisk störning, är utan del i vårdnaden eller befinner sig på okänd ort. Som du nämnt har modern gemensam vårdnad varför samtycke från henne krävs för att du ska kunna adoptera barnen.

Hoppas svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare