Samtycke till att lämna ut uppgifter ur patientjournal

2019-05-21 i Sekretess
FRÅGA
Hej!Jag håller på med ett skolprojekt och undrar om jag får visa upp delar ur en patientjournal, om journalen avidentifieras?Jag har fått patientens tillåtelse och har även en skriftlig överenskommelse.Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du får använda uppgifter ut en patients patientjournal i ett skolprojekt, efter att patienten har gett tillåtelse till det.

Sekretess råder vanligtvis om enskildas hälsotillstånd

Huvudregeln är att uppgifter i en patientjournal om en enskild persons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden är sekretessbelagda (25 kap. § 1 offentlighets- och sekretesslagen). Sekretessen gäller då om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att personen eller någon närstående till den lider men (d.v.s. ett påtagligt obehag).

Personen kan samtycka till att uppgifterna lämnas ut

En enskild person har dock möjlighet att helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för personen själv, förutom i vissa undantagsfall (12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen). Bestämmelsen ger patienten möjlighet att efterge sekretess ur exempelvis en patientjournal i förhållande till både myndigheter och andra enskilda personer.

Undantagen är fall då den enskilde exempelvis saknar rättslig handlingsförmåga för att personen är ställd under förvaltarskap eller att myndigheten med hänsyn till personens bästa av inte vill beakta den enskildes samtycke. Det är dock mycket ovanligt.

Det finns inga formkrav på hur ett sådant samtycke ska se ut, men en skriftlig överenskommelse är klart tillräckligt för att det ska framgå att personen samtycker till utlämnandet av uppgifterna.

Det är alltså möjligt för en person att häva sekretessen i hela eller delar av sin patientjournal. Du kan då använda uppgifterna i skolprojektet

Sammanfattning

Du har rätt att använda och visa upp delar ur en patientjournalen, eftersom patienten har samtyckt till det. Det gäller förutom i vissa undantagsfall.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll