Samtycke från borgenär vid gäldenärsbyte

2017-11-30 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Jag har sett att ni besvarat en fråga om enkla skuldebrev och överlåtelser, ni skrev att det behövs samtycke från borgenären för att en överlåtelse ska få ske, men finns det någon paragraf i skuldebrevslagen som styrker detta? Måste nämligen alltid hänvisa till en paragraf.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det vanliga bland skuldebrev är att fordran överlåts mellan nya borgenärer, dvs borgenärsbyte. Skuldebrevslagen hanterar snarare den situationen än att gäldenären blir en annan. Om någon annan ska betala av skulden krävs det samtycke från borgenären, men det går inte att utläsa i skuldebrevslagen, utan det framgår av en allmän rättsgrundsats om att avtal ska hållas. Den rättsgrundsatsen framgår i 1 § skuldebrevslagen. Om det inte hade fungerat på det sättet hade det funnits en betydande risk för borgenärer att inte få betalt. Gäldenärer hade kunnat överlåta sina skulder på gäldenärer som kanske är föremål för skuldsanering genom att de redan har så pass stora skulder att det finns ingen möjlighet att någonsin betala tillbaka dem.

Vänligen,

Hanna Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (839)
2021-11-29 Sälja muntliga skulder
2021-11-20 Vad gäller kring preskription av fordringar och hur kort får egentligen förfallotiden vara?
2021-11-16 När preskriberas gamla fakturor?
2021-11-14 Finns det något lagligt avtal vi kan använda oss av om min sambo vill köpa min husbil?

Alla besvarade frågor (97596)