Sammanträffande av brott, förändring av påföljd?

2015-09-14 i Påföljder
FRÅGA
Jag har precis blivit dömd för ofredande pga telefonsamtal (inga hot eller liknande) Endast signaler som gått fram. Jag fick en villkorlig dom och kommer att få betala 5000 i skadestånd. Det innebär en prövotid på 2 år. Räknas liknande brott som begåtts före domen, men som upptäcks under prövotiden som att den villkorliga domen går över i ett värre straff, typ fängelse. Jag kommer inte att begå liknande brott mer, har lärt mig av mitt misstag. Men jag är rädd att det jag gjort tidigare, men som inte upptäckts kommer fram och att jag straffas värre. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Situationen du talar om regleras i 34 kap 1 § BrB. Paragrafen ger domstolen tre möjligheter vid "den andra prövningen"

att den tidigare påföljden (din villkorliga dom) även ska avse det andra brottetatt döma ut en helt ny påföljd för det andra brottetatt undanröja den tidigare domen och döma ut en ny, gemensam, påföljd för båda (eller alla) brotten

I lagen regleras det inte närmare hur domstolen ska göra bedömningen utan den ges en stor frihet i vilket alternativ den ska välja varför det är väldigt svårt att på förhand berätta vad som kommer ske, särskilt utan alla omständigheter. Regleringen är dock tänkt att anpassa sig efter den tilltalades situation varför det klart är till din fördel om du kan visa att du har "bättrat dig" sedan den första domen.

Det är alltså en bedömning i det enskilda fallet, där samtliga omständigheter spelar roll, med tanke på att det rör sig om samma brott (ofredande), att det varit en lindrigare form av ofredande och att du numera lärt dig av det talar enligt mitt tycke det mesta dock för att den tidigare påföljden ska omfatta även den andra brottsligheten.

Erik Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1384)
2020-11-30 Falsk tillvitelse i socialtjänsten
2020-11-30 Frågor om belastningsregistret
2020-11-30 Hur länge sitter man i fängelse?
2020-11-30 Vilken påföljd blir aktuell för grovt bedrägeri?

Alla besvarade frågor (86816)