Sammanlagd arbetstid hos en arbetsgivare - vad inkluderas?

FRÅGA
Jag planerar att avsluta min fasta anställning jag haft som tillsvidare anställning sedan januari 2018 (anställd 1 år och 6 månader.Enligt teknikavtalet unionen/sveriges ingenjörer/ledarna, så gäller då 1 månads uppsägning..om man varit anställd mindre än 2 år, 1 månad är vad jag vill ha som uppsägningstid.Jag har dock varit anställd på visstid på företaget sedan slutet på 2016...men inte fast anställd förrän nu i januari 2018.Nu undrar jag ifall arbetsgivaren kan hävda att uppsägningstiden är längre (två månader) med hänvisning till att visstid skall räknas in?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid beräkning av sammanlagd arbetstid är utgångspunkten att hela anställningsförhållandet räknas med, oavsett vilken anställningsform som förelegat. Det innebär att anställningsformen (visstid eller tillsvidare) och omfattning (hel eller deltid) saknar betydelse vid beräkningen. Anställningen behöver heller inte nödvändigtvis vara sammanhängande för att räknas med.

Normalt sätt är detta fördelaktigt för den anställde då arbetstagaren hamnar i en mer förmånlig position avseende turordningsreglerna - alltså, desto längre anställningstid desto säkrare vid kollektiva uppsägningar pga arbetsbrist. Jag förstår dock att det mindre fördelaktigt i din situation.

Att arbeta under uppsägningstiden är dock till för att underlätta för både arbetsgivare och arbetstagare. I många fall blir arbetstagaren arbetsbefriad, speciellt om denne valt att gå till ett konkurrerande företag. Det finns flera omständigheter som gör att någon eller båda av parterna upplever att fortsatt arbete under uppsägningstid inte är gynnande.

Svaret är alltså ja, din arbetsgivare kan hävda längre uppsägningstid. Jag råder dig dock att säga som det är och försöka komma överens med arbetsgivaren enligt bestämmelserna om uppsägningstid i 13 och 14 §§ LAS. Du kan alltid vända dig till ditt fack för mer konkreta råd!

Hoppas det har var till någon nytta. Önskar dig lycka till och hoppas allt går din väg!

Sara Hill
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1540)
2020-05-31 Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

Alla besvarade frågor (80615)