Samma dom, två olika påföljder

2015-09-28 i Påföljder
FRÅGA
Två personer fått samma dom, en får sitta 6 månad i öppet anstalt en i sluten klass 2 vad är det för rättvisa?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Även om gärningspersonerna har fått samma dom kan påföljden komma att variera på grund av att påföljden är individuell och bestäms bland annat utifrån om gärningspersonen tidigare har begått brott och vissa andra personliga omständigheter.

Det man beaktar vid val av påföljd är dels ålder, artbrott, tidigare brottslighet, hur allvarligt brottet är, och förmildrande och försvårande omständigheter, se kap. 29-31 brottsbalken här.

I svensk rätt är uppfattningen att en återfallsbrottsling bör bestraffas strängare än en förstagångsförbrytare. Således kan en tidigare dömd person dömas hårdare än en förstagångsförbrytare trots att brottet är detsamma

Frågan varför återfall i brott kan bestraffas strängare än förstagångsbrott har i svensk rätt inget klart svar. Departementschefen påpekar i proposition 1987/88:120 att det i påföljdssystemet måste finnas möjlighet att beakta att den tilltalade tidigare har begått brott. Enligt departementschefen torde detta av en bred allmänhet uppfattas som både naturligt och rimligt och därmed vara av väsentlig betydelse för tilltron till påföljdssystemet. Genom gradvis skärpta reaktioner skall samhället markera att det ser allvarligare på upprepad brottslighet än på enstaka brott. Detta torde grunda sig på rättviseföreställningar och allmänna erfarenheter av hur normbildning sker även utanför straffrätten.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1311)
2020-09-20 Vilket straff kan man få som ungdom för narkotikabrott och vapenbrott?
2020-09-20 Jag slog min kompis två gånger i ansiktet med knuten näve. Vad kan jag få för rättsliga konsekvenser?
2020-09-16 Försvarsmaktens krav för rekrytering
2020-09-10 Kombineras villkorlig dom alltid med dagsböter?

Alla besvarade frågor (84192)