Samboskap/äktenskap vid ansökan om uppehållstillstånd

2017-12-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag skulle vilja veta om det finns skillnad om man är (eller ska bli) gift eller sambo för vad gäller ansökan för uppehållstillstånd.Jag skulle vilja att min pojkvän från Latinamerika får stanna och bo med mig i Sverige (jag har bostadsrätt av tillräcklig storlek och ett fast jobb och skulle kunna försörja både mig och honom). Jag vill veta om det blir lättare/snabbare/smidigare för honom att få uppehållstillstånd om vi gifter oss än om vi skickar in ansökan för att bli sambo. Vi har bott tillsammans under korta perioder men det är svårt att bevisa att vi har varit sambo då (vi delade inte på alla kostnader). Tacksam för svaret!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga behöver vi gå till utlänningslagen. Lagen reglerar bland annat utlänningars förutsättningar för att få uppehållstillstånd i Sverige.

Uppehållstillstånd för blivande anhöriga

ppehållstillstånd får ges till en utlänning som planerar att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige (utlänningslagen 5:3 a punkt 1). Vid bedömningen för uppehållstillstånd till en blivande anhörig beaktas följande.

1. Förhållandet ska framstå som seriöst. Med seriöst menas att förhållandet ska ha varat en viss tid och paret ha träffats i alla fall i en viss utsträckning. Paret ska ha god kännedom om varandra och ska kunna kommunicera på ett gemensamt språk. Om paret väntar barn tillsammans talar det ytterligare för att förhållandet är av seriöst slag.

2. Om den som ansöker om uppehållstillstånd har gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet. Det beaktas också om utlänningen eller utlänningens barn kan antas bli utsatt för våld av anknytningspersonen (personen som redan bor i Sverige) (utlänningslagen 5:17 stycke 1).

3. Försörjningskrav. Det krävs att anknytningspersonen kan försörja sig och har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för både sig själv och för utlänningen (utlänningslagen 5:3 b).

Uppehållstillstånd för familjemedlem dvs. för make

Uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är make/maka till någon som redan är bosatt i Sverige (utlänningslagen 5:3 punkt 1). Notera att det i denna paragraf står ska. Detta innebär att de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en blivande anhörig ska få uppehållstillstånd, inte gäller för någon som är att anse som familjemedlem. Det framgår också i rättspraxis (MIG 2007:45) att det inte görs en seriositetsprövning av förhållandet, om paret är gifta.

För att motverka skenäktenskap, finns emellertid bestämmelser kring när uppehållstillstånd inte beviljas trots att personerna är gifta (utlänningslagen 5:17 a).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1264)
2022-01-20 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2022-01-17 Kan min fortkörningsbot påverka min ansökan om svensk medborgarskap?
2022-01-16 Kan man få svenskt medborgarskap om man har ett kontaktförbud riktat mot sig?
2021-12-31 Vad krävs för att flytta och bosätta sig i Sverige?

Alla besvarade frågor (98546)