Sambos skattskyldighet på grund av återfört uppskovsbelopp

2013-11-08 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej, Mitt samboförhållande har tagit slut. Vi köpte 2000 en villa ihop som vi äger 50 % var. Innan ägde vi var sin fastighet. Nu vid bodelning kräver mitt ex att jag ska betala 50 % av hans uppskjutna reavinstskatt för villan han sålde innan vi flyttade ihop. Tycker inte att det är rättvist eftersom vi köpte huset med lika villkor och hade lika mycket pengar att lägga in som första insats. Har läst några svar på liknande frågor, men vill gärna få ett eget svar på frågan. Undrar också om jag kan hitta några rättsfall som tillstyrker ert svar. Tacksam för ett snabbt svar!Med vänlig hälsning En trött kämpe
SVAR

Hej,

Som jag uppfattar situationen är det väldigt osannolikt

Som jag förstår frågan vill din fd sambo att du skall betala skatten på återfört uppskovsbelopp som denne fått för försäljningen av sin första fastighet, och som gavs med anledning av köpet av en villa tillsammans med dig. Nu har ni alltså sålt den gemensamma villan och den fd sambon har då fått återföra sitt uppskovsbelopp till beskattning.

Skatten som denne är skyldig är skatt på en vinst som denne har gjort tack vare sitt tidigare ägande av en fastighet. Den enda eventuella möjligheten till att den andra sambon skulle få betala sådan skatteskuld skulle vara om bodelning enligt sambolagen skett, och i så fall endast med den egendom som ingått där. Som jag förstår har inte bodelning skett. Notera dock att sambon kan kräva bodelning inom ett år från att samboförhållandet har upphört. Se sambolagen här. Notera 8 §. 

Även vid bodelning är det tveksamt om skatteskulden förfallit till betalning då samboförhållandet upphörde. Sannolikt hade den inte det, och då kan den inte heller täckas med egendom i bodelningen.

Det finns annars ingen juridisk anledning till att någon annan än den skattskyldige själv kan tvingas att betala skatten på vinsten som denne gjort. Jag ser ingen anledning till att försöka hitta stöd i rättsfall eftersom det är väldigt klart. 

Thomas Hefner
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?