FrågaFAMILJERÄTTBodelning31/10/2014

Sambos rätt att överta bostad

Hej! Jag och min sambo har varit skrivna på samma adress över 6 månader, vi ska nu flytta isär och jag står som innehavaren på hyreskontraktet sen fyra år tillbaka. Då är min fråga, har min sambo rätt att ta över hyreskontraktet om jag skulle flytta ut? Den hyresvärden vi har säger att de följer sambolagen, kan jag då överlåta lägenheten fast vi bara har varit skrivna på samma adress i lite mer än sex månaders tid?

Lawline svarar

Hej!

Svaret på din fråga blir beroende av om du förvärvade hyreskontraktet för gemensam användning med din sambo eller om du förvärvade hyreskontraktet innan samboförhållandet inleddes.

Om du förvärvade hyreskontraktet för gemensam användning med din sambo utgör bostaden samboegendom och ska ingå vid bodelningen efter er separation. Med ledning av de andelar som har beräknats för er vid bodelningen ska samboegendomen fördelas mellan er på lotter. Din sambo har rätt att vid bodelningen överta bostaden i avräkning på sin lott om han eller hon bäst behöver bostaden och det kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

Om du förvärvade hyreskontraktet innan samboförhållande inleddes utgör inte bostaden samboegendom och ska egentligen inte ingå i bodelningen. Sambolagen medger dock en rätt för din sambo att överta bostaden i avräkning på sin lott när samboförhållandet upphör, om din sambo bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om ni inte har gemensamma barn tillsammans krävs det dock också enligt lagen att "synnerliga skäl" talar för din sambos övertagande av bostaden.

Eftersom jag inte är insatt i omständigheterna i din och din sambons situation kan jag inte bedöma vem av er som kan tänkas ha störst behov av bostaden. Jag hoppas dock att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Henrik PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000