Sambos möjlighet att adoptera

2017-01-04 i Adoption
FRÅGA
Hej, Nu har jag vid två svar på er sida här läst att om min son, som är 19 år, skulle adopteras av min sambo förlorar jag min rättsliga ställning som mor till honom.Kan detta verkligen stämma? När jag pratade med en jurist på tingsrätten så var han ett frågetecken över det. Så vad är det som stämmer? Min son har inte haft en far sen han var 1 år och ser min sambo som sin far sen över 7 år nu. Båda har valt att vilja gå igenom en adoption och jag önskar detsamma. Men jag vill inte förlora min rätt som mamma för det. Mvh,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller vid adoption och föräldraskap regleras i föräldrabalken (FB) och särskilt i kapitel 4. Du kan titta närmare på reglerna här.

Vad gäller enligt FB?

I FB 4:3 stadgas att makar inte får adoptera annat än gemensamt, om inte vissa särskilda omständigheter föreligger. En make får enligt den här regeln också – med samtycke från den andra – adoptera den andra makens barn. Det här stadgandet gäller bara för makar enligt FB 4:4. Verkan av en adoption beskrivs i FB 4:8 och innebär att personen som adopteras i alla juridiska sammanhang ska behandlas som adoptivförälderns barn och inte som den biologiska förälderns barn. I juridisk mening klipps alla band till de biologiska föräldrarna. Ett undantag görs i de fall en make adopterar sin makes barn. Då ska barnet ses som makarnas gemensamma barn.

Vad betyder det i ditt fall?

Reglerna om två personers rätt att gemensamt adoptera och om möjligheten att adoptera sin partners barn är alltså helt beroende av att de två personerna är gifta med varandra. En person kan adoptera sin makes barn och barnet kommer då ses som deras gemensamma barn. Samma rätt tillfaller inte sambor. Om en person adoptera sin sambos barn kommer adoptivföräldern ses som förälder till barnet och juridiskt sett klipps alla banden mellan den biologiska föräldern och barnet.

Det här betyder att din sambo inte kan adoptera din son utan att du förlorar din rättsliga ställning som mor. Detta är en vanlig fråga som uppkommer i familjer där personer väljer att leva tillsammans som sambor. Det har till och med förekommit att en domare av misstag har låtit barn adopteras av en sambo, med resultatet att den biologiska föräldern förlorade sin rättsliga ställning som förälder.

Tyvärr är den enda möjligheten för er att först ingå äktenskap och att din sambo sedan adopterar din son. Då kommer båda ses som föräldrar till honom. Ni bör alltså överväga om äktenskap är ett alternativ för er.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (591)
2021-04-30 Krävs föräldrarnas samtycke vid adoption?
2021-04-23 Kan man adoptera en vuxen i avsikt att denne ska ärva ens kvarlåtenskap?
2021-04-16 Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?

Alla besvarade frågor (92043)