Sambors och bröstarvingars arvsrätt då inget testamente upprättats

2017-02-12 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Jag har tidigare ställt en fråga ang om min sambo eller våra barn ärver min del av huset när jag går bort men förstod inte svaret... Vi står bägge på huset och lånen. Mvh Annelie
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efter din bortgång kan din sambo välja att begära en bodelning. I en sambobodelning ingår endast samboegendom, d.v.s. bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Det framkommer av sambolagen 3 § (här). Det totala värdet av samboegendomen kommer att fördelas lika på er efter att avdrag gjorts för att täcka era skulder, vilket framkommer av sambolagen 14 § (här). I bodelningen kommer hälften av samboegendomen att tillfalla din sambo och hälften din kvarlåtenskap. Det är sedan din kvarlåtenskap som ska fördelas på dina arvingar.

Om du inte har upprättat ett testamente gäller den legala arvsordningen i ärvdabalken (ÄB) 2 kap. (här). Av ÄB 2:1 (här) framkommer att bröstarvingar ärver först. Dessa har rätt till lika lott, vilket framkommer av paragrafens andra stycke. Låt säga att fastigheten (som utgör samboegendom) har ett värde på en miljon kronor. 500 000 kronor kommer då att tillfalla din kvarlåtenskap och ska sedan fördelas lika på dina barn.

Sambors ingår inte i den legala arvsordningen, varför din sambo endast får arvsrätt till din kvarlåtenskap om du upprättar ett testamente. Ett testamente kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst här. Du kan dock inte upprätta ett testamente som kränker dina barns rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av den arvslott som hade tillkommit dem efter en arvsfördelning enligt lag, vilket framkommer av ÄB 7:1 (här).
__________________________________________________________________________________________

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1667)
2021-09-23 Vem ärver min bror?
2021-09-22 Om jag dör innan mina föräldrar, är det då min fru eller mitt barn som kommer ärva?
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?

Alla besvarade frågor (95792)