Sambors gemensamma bostad vid bodelning

Jag och min sambo håller på att separera. Första lägenheten som köptes, och även den andra har vi låtit kontraktet stå på henne. Nu ska den säljas. Hur ser det lagligen ut vid en bodelning? även om jag låtit adressändringen ske senare, jag stod skriven hos föräldrarna, så har ju lägenheten införskaffats för gemensamt boende. Har jag juridiskt rätt att kräva min del av förtjänsten vid försäljning? givetvis hade vi lite lån som måste lösas och jag vill att det ska delas lika.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag uppfattar det som om ni för närvarande innehar en bostadsrättslägenhet, vilken redan från början införskaffades för gemensamt bruk och även har använts på det sättet.

Enligt 3 § sambolagen utgör sambors gemensamma bostad samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. Vad som är gemensam bostad utvecklas ytterligare i 5 § 1 st. 3 p., och avser bland annat bostadsrättslägenheter. Där står att ”byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, om byggnaden eller byggnadsdelen är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål”. I enlighet med de uppgifter du lämnat har du således rätt till hälften av vinsten vid en försäljning av lägenheten, då det är samboegendom. Det blir i ditt fall en fråga om att bevisa att ni har varit sammanboende innan denna andra lägenhet införskaffades. Normalt sett presumeras två personer vara sammanboende om de har en gemensam folkbokföringsadress, men eftersom din folkbokföringsadress ändrades först efter införskaffandet av den andra lägenheten kan det vara så att det inte är tillräckligt. För det fall ni inte kommer överens i denna fråga är det därför viktigt att du skaffar så mycket bevisning som möjligt avseende ert sammanboende innan lägenhetens införskaffande, exempelvis genom att visa att ni bott tillsammans redan i den första bostaden och där delat på utgifter (kanske genom kontoutdrag från ditt bankkonto) och genom att prata med vänner och familj i deras egenskap av ”vittnen” av hur situationen faktiskt har sett ut.

Kom ihåg att en bodelning inte görs automatiskt om ni inte löser situationen på egen hand. En bodelning måste begäras av någon av er i enlighet med 8 § sambolagen. För det fall ni inte kommer överens om hur tillgångarna ska fördelas kan ni ansöka om en bodelningsförrättare som fattar beslut om vad som ska ingå i bodelningen. Om ni inte är nöjda med bodelningsförrättarens beslut kan talan väckas vid den behöriga tingsrätten.

Avseende skulderna så kommer dessa att fördelas lika eftersom bodelningsförfarandet sker i enlighet med bl.a. 13-14 §§.

Jag hoppas att svaret är till hjälp, och önskar dig lycka till i den uppkomna situationen!

Med vänlig hälsning

Josefin HögsanderRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning